9. juni 2009

Egnsteaterudvalget sender åbent brev til ministeren

Det egnsteaterudvalg, der i 2006 barslede med nye ideer til en egnsteaterlov, hvori bl.a. indgik egnsteaterkonsulentordningen m.v. – men ikke den afskaffelse af 50 pct.-refusionsordningen, som daværende kulturminister Brian Mikkelsen (K) fik gennemført, og som hele egnsteaterområdet nu lider under – har forfattet et åbent brev til kulturminister Carina Christensen (K) – som kan læses under debat her på sitet.

Heri minder udvalget ministeren om forudsætningerne for den nuværende egnsteaterllov.

Et af udvalgets medlemmer var Henrik Køhler, daværende BTS-formand og nuværende leder af Teatercentrum. Han siger om den fælles henvendelse til ministeren:

»Grunden til henvendelsen nu er naturligvis for det første, at flere og flere kommuner beklager økonomien på egnsteaterområdet, hvilket konkret kommer til at betyde fald i kronerne til teatrene i forbindelse med forhandlinger om fornyelse af aftaler, selvom ministeren lovede at teatrene blev friholdt for besparelser. For det andet er der nu, efter to år med rammestyring sket præcis det vi, som udvalg advarede om: nemlig at rammen ville blive udhulet og at det ville få konsekvenser for teatrene. Det er sket hurtigere end frygtet,« lyder det fra Henrik Køhler med henvisning til de 37 procent, der er stillet i udsigt som refusionsprocent i 2010.

»Denne omstændighed skal der handles på så hurtigt som muligt. Den af ministeren bestilte faktuelle redegørelse understreger egnsteatrenes betydning for teaterlivet og ministerens eget teaterudvalg skal også mindes om egnsteatrenes vigtige placering i teaterlandskabet, når de behandler det samlede teater billede i landet.

Det kan ikke nytte noget at regeringens partier bryster sig af den positive udvikling indenfor egnsteatre. Den skyldes bl.a. refusionsordningen og det er netop den, som regeringen har sat en stopper for.« slutter Henrik Køhler.

Læs henvendelsen
til ministeren:

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne