26. januar 2011

Egnsteaterrefusion bliver 41 pct. i 2011

I maj 2010 blev det meldt ud, at statsrefusionen for egnsteatrene i 2011 ville blive på minimum 39 pct. – og nu har Kunststyrelsen så meldt ud, at den endelige procent for dette år bliver to procent højere, således at staten altså refunderer 41 pct. af kommunernes aftalte driftstilskud til de lokale egnsteatre – samme procent som i det forløbne år 2010.

De 41 pct. fremkommer ved at sammenholde den finanslovsfastsatte ramme for statsligt tilskud til egnsteatrene – 55,4 mio. kr. for 2011 – med de 33 egnsteatre (på Kunststyrelsens liste er der dog kun optegnet 32 teatre). Af disse skal hele ni have forhandlet ny aftale på plads inden udløbet af den nuværende aftale i 2011.

Men kommunerne kan altså se frem til fortsat at levere broderparten af driftstilskuddet til deres lokale egnsteater frem for de 50 pct., der var gældende, indtil den daværende kulturminister Brian Mikkelsen (K) fik indført sin famøse rammelov, der udmærker sig ved en lystigt sejlende egnsteaterprocent og umuliggør afklarede økonomiske budgetter for egnsteatrene mere end et år frem i tiden.

Og hver gang der opstår nye egnsteatre rundt om i landet, er faren for en lavere statslig refusionsprocent til det enkelte egnsteater overhængende.

Teaterudvalget under Lars Seeberg lagde i rapporten ’Veje til udvikling’ op til, at egnsteatre og små storbyteatre skulle lægges sammen under betegnelsen ’byteatre’ og at driftstilskudsloftet for begge fjernes helt, mens der ikke stod noget om rammeloven. Men en ny teaterlov er som bekendt lagt i syltekrukken, mens yderligere undersøgelser omkring delaspekter af teaterlivet undersøges nærmere.

Læs mere om egnsteatre på www.kunst.dk/scenekunst/teatreoginstitutioner/egnsteatre

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne