13. januar 2012

Egnsteaterkonsulenterne er fratrådt

Der er godt nok ikke vedtaget en ny teaterlov, hvori nedlæggelsen af egnsteaterordningen fremgår, men det har ikke forhindret Kunststyrelsen ­- som nu hedder Kulturstyrelsen – i at implementere afskedigelsen af de tre egnsteaterkonsulenter med årets udgang og derned reelt nedlægge konsulentordningen.

På styrelsens hjemmeside (www.kunst.dk) figurerer egnsteaterkonsulenterne dog stadig ved navn, men if. børneteateravisen.dks oplysninger er alle tre blevet afskediget i nåde og uden pension med årets udgang, således at Kirsten Dahl, Miriam Frandsen og Bent Lohmann er fortid i systemet. De to sidstnævnte fik ikke meget mere end et halvt år på posten.

Det fremgår klart af det kommende lovforslags tekst, div. høringssvar m.v., at egnsteaterkonsulentordningen ville ryge, når den nye teaterlov bliver vedtaget – der var høringssvar 21. november og lovforslaget ventes fremsat i starten af året – men det er altså ikke sket endnu.

En kilde med stort indblik i den tidligere Kunststyrelse fortæller, at ledelsen har været ivrige efter at komme af med konsulenterne og i det hele taget få egnsteatrene kørt ud på den regionale bane, så man ikke skulle tage sig af dem fra centralt hold. Vedkommende kalder det spøgefuldt for ’rettidig omhu’, når man nu har skaffet sig af med konsulenterne forud for det politiske forligs endelige vedtagelse.

For snart et år siden vakte egnsteaterkonsulenterne i øvrigt en vis opsigt ved at indstille til Statens Kunstråd, at Ishøj Teater mistede sin egnsteaterstatus. I praksis har det være  Scenekunstudvalget (SKU), der skulle vælge at følge indstillingen.

Beslutningen er dog aldrig blevet meddelt offentligheden i form af en pressemeddelelse el. lign., men i forbindelse med en henvendelse fra børneteateravisen.dk i slutningen af november lød svaret, at forslag til egnsteateraftaler fortsat var under behandling og at man derefter ville offentliggøre en liste over hvilke teatre, der har fået godkendt aftaler fra 2012 og frem.

Nu er vi nået godt og vel ind i 2012 – men listen er fortsat ikke blevet offentliggjort. Og på hjemmesiden er konsulenterne fortsat i arbejde…

Se mere på www.kunst.dk/scenekunst/teatre-og-institutioner/egnsteatre

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne