Af: Carsten Jensen

3. juni 2009

Egnsteater i vadestedet

Teaterkompagniet er nyslået egnsteater i Syddjurs Kommune, men skal nu efter en kommunal beslutning forlade basen på Hotellet i Rønde, fordi andre brugergrupper mener, at teatret presser dem ud af teatersalen. Men med en mulig udflytningshorisont på op til to år står Teaterkompagniet med urimelige produktionsbetingelser.

Et af landets alleryngste egnsteatre, Teaterkompagniet, der fra årsskiftet blev egnsteater i Syddjurs Kommune, er løbet ind i problemer.

Kommune er kontraktligt forpligtet til at anvise lokaler til sit nye egnsteater, der fik således fik spillelokale og kontor m.v. på Hotellet i Rønde. Stedet i Hovedgaden blev efter perioden som hotel i 2004 indrettet som kulturhus og borgerhus med udpræget brugerprofil, hvor bl.a. folkedansere, amatørteater, musikforeninger m.v. holder til – og i en vis udstrækning selv har foretaget og finansieret forbedringer på Hotellet.

De var derfor mindre end begejstrede, da Syddjurs Kommune både satte Teaterkompagniet og Syddjurs Musikskole ind som lejere og brugere af Hotellet.

Ikke mindst brugen af teatersalen viste sig hurtigt som et voldsomt problem. Teaterkompagniet har som professionelt teater med både voksen- og børneforestillinger brug for meget scenetid, mens de ‘gamle’ brugergrupper i forvejen havde lagt beslag på salen over halvdelen af tiden i dag- og aftentimerne i udvalgte perioder af året.

Offentligt protestmøde

Utilfredsheden blev så stor, at man indkaldte til et offentligt møde sidst i april, hvor omkring 150 borgere luftede deres irritation over, hvad de opfatter som kommunens nærmest uvarslede indsætning af teater og musikskole i lokaliteter, som i forvejen bruges af mange små foreninger.

Kommunen har efterfølgende taget kritikken til efterretning og har besluttet, at der skal findes nye lokaliteter til såvel egnsteater som musikskole. Dog med den finte, at en del af de nuværende brugergrupper risikerer at ryge ud af Hotellet i en periode på op til to år, mens man finder nye lokaler til teater og musikskole.

Fordi bl.a. det nye egnsteater har kontraktslig fortrinsret som lejer i Hotellet.

Glemte dialogen

Af ovenstående fremgår det, at den kommunale sagsbehandling i forbindelse med etableringen af egnsteatret Teaterkompagniet i Rønde ikke har været den allermest professionelle.

Ifølge lokale kilder har man dummet sig ved blot at anvise egnsteatret plads i kulturhuset, uden først at tage en dialog mellem forvaltning og kulturhusbrugere af Hotellet, der rent faktisk i store dele af døgnet står gabende tomt og som med teater og musikskole integreret på mere fremkommelig vis ville skabe mere liv på stedet og i byen.

For det ER primært teatersalen, der er det store problem. At der rent faktisk VAR afsat en halv til en hel million kommunale kroner til ombygning af bl.a. teatersal m.v., som kunne komme en stor del af kritikken i møde, er en del af tragedien.

Dette økonomiske tilsagn er følgelig trukket tilbage, fordi teatret – og musikskolen – nu alligevel ikke på sigt skal være på Hotellet.

Kulturtilbud skal redde lokalsamfund

Om Teaterkompagniet på sigt bliver i Rønde, er ikke afklaret endnu. Men der har ifølge Århus Stiftstidende været følere ude til Rønde Idrætscenter, som i forbindelse med en planlagt udbygning måske kunne udvides med kulturegnede faciliteter til teatret – og musikskolen.

Problemet er, at det projekt tidligst kan stå færdigt om to år.

En af Teaterkompagniets to ledere, Thomas Trier, erkender, at etableringen som nyslået egnsteater på den måde har været mindre fornøjelig end ventet.

»Vi befinder os i et vadested, hvor vi dels har fået at vide, at vi skal flytte teatret et andet sted hen og dels har svært ved at lave teater, hvor vi er, fordi teatersal og scenetekniske faciliteter langt fra er optimale, samtidig med at en ombygning er sat i stå,« siger Thomas Trier, der ærgrer sig over udviklingen.

»Ideen fra kommunens side var jo at skabe nye kulturtilbud i Rønne og Syddjurs. Og her skulle vi jo som egnsteater både sørge for mere liv på Hotellet og mere kulturliv i Rønde. Alle undersøgelser viser jo, at et rigere kulturliv kan få gode skatteborgere til flytte til et lokalområde frem for de store byer.«

Exit til Ebeltoft?

Om teatrets lange udflytningshorisont vil ændre på tingene, så man på sigt alligevel finder en modus vivendi mellem egnsteater og de øvrige brugergrupper, så Teaterkompagniet kan blive på Hotellet i Rønde, vil kun tiden vise.

Bliver egnsteatret ikke i Rønde, er Ebeltoft blevet nævnt som en mulighed. Her er lokale kræfter interesseret i at få et aktivt producerende teater til byen, der er ‘hovedstad’ i Syddjurs Kommune.

Under alle omstændigheder er Teaterkompagniet kun igennem første halve år af en fire-års kontrakt som egnsteater i en kommune, der forhåbentlig både har lyst, vilje og muligheder for at skabe mere optimale rammer for deres lokale kulturprojekt.

Seneste artikler

Seneste artikler

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. verdenskongres for scenekunst for børn og unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. verdenskongres for scenekunst for børn og unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere