24. november 2019

Dramaworkshop bortvist fra færøsk skole

Teatret Zeppelin på Vesterbro i København tilbyder udover forestillinger bl.a. en såkaldt dialogskabende workshop, 'BRYD!', hvor man gennem dramapædagogiske øvelser m.v. udfordrer kønsspecifikke normer, seksualitet m.v.

Dialogen kom dog ud for et mindre stormvejr, da dramapiloterne og deres workshop var på inviteret tur til skoler på Færøerne i begyndelsen af november – støttet med midler fra den færøske kulturfond Listaleypurin og Nordisk Kulturkontakt (Nordic Culture Point).

På turens første stop, skolen Fuglafjørður (Fuglefjord), blev dramapiloterne til deres overraskelse bænket på skoleinspektørens kontor og fik at vide, at de ikke måtte afvikle workshoppen. Beslutningen var truffet af skolens bestyrelsesformand, Sofus Gregersen, der fandt workshoppens tema i strid med skolens værdier. Hans påstand om en forudgående afstemning blandt skolens lærere og forældre synes ikke at holde vand, og sagen har siden rullet i de færøske medier, hvor konservative og tolerante kræfter strides om, hvad øsamfundets skoleelever må kunne udsættes for.

'BRYD!' præsenterer sig som en workshop, der vil vise, at normer ikke er naturgivne og at der findes mennesker, som føler sig udenfor fællesskabet, hvis de ikke passer ind i en dominerende norm som f.eks. heteronormen.

Zeppelins adm. leder, Lasse Frank, fortæller Teateravisen at workshoppen trods den dramatiske start blev gennemført på alle de andre skoler.

»Men historien var i radioen samme aften, som aflysningen fandt sted. Så den næste dag på første stop var lærerne tydeligt mærket og lidt nervøse: Hvordan skulle de nu forholde sig til, at de danske piloter kom til dem? Men de blev modtaget med åbne arme på andre skoler – muligvis ekstra åbne for at understrege, at det ikke er alle på Færøerne, der deler Sofus Gregersens synspunkt.«

Dette synspunkt kan man i øvrigt læse mere om på Zeppelins Facebook-side i form af link til den officielle forklaring, Gregersen har lavet efter aflysningen – tillige med Zeppelins forklaring på dennes brev, en kort beskrivelse af selve sagen, lokale kommentarer m.v.

Om workshoppen 'BRYD!' se hjemmesiden: https://www.zeppelin.dk/zepzone/bryd/

(Billedet: Udklædning for at vise en anden identitet indgår i 'BRYD!'-workshoppen, hvor der sættes fokus på børn og unges forestillinger om, hvad der anses for normalt eller unormalt. Foto: Peter Sloth)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne