6. marts 2010

DramatikerVæksthus 2010-11

Man behøver ikke at have erfaring med at skrive teater – heller ikke specifikt for børn – men nu blænder DramatikerVæksthus op for endnu et kursusforløb for talentfulde skribenter i svøb – der her kan få udviklet deres evner i samarbejde med dramaturger, skuespillere og mentorer.

Eneste betingelse udover skrivelyst og interesse for børn og unges syn på tilværelsen er en alder på min. 20 år. Takket være økonomisk støtte fra Scenekunstudvalget er deltagelsen gratis. Dramatikerprojektet er tilrettelagt, så deltagerne kan have arbejde og studier ved siden af.

Dramatiker Væksthus 2010-11 består af fem samlinger, deltagelse i to børneteaterfestivaler og et café-arrangement på Forsøgsstationen. Kurser og workshops foregår dels i København, dels som internatophold på Odsherred Teaterskole i Nykøbing F.

Under DramatikerVæksthus 2010-11 skal deltagerne udvikle deres projekt fra det første spæde omrids og afprøver stoffet i forhold til forskellige aldersgrupper og i forhold til forskellige dramaturgier samt typer af kommunikation og interaktion med publikum. Deltagerne får en indføring i at skrive fysisk og visuelt, tænke i situationer, forløb, sceniske rum og målgruppe, og der ses forestillinger under børneteaterfestivaler.

Der gives ikke traditionel undervisning, men øvelser, der opfordrer til ’learning by doing’, og som stimulerer evnen til at udmønte ideer, skrive om og skærpe fokus i teksterne. En af øvelserne er et minispil for børn/unge med feedback fra en scenograf. Deltagerne modtager vejledning af dramaturgisk kyndige og manuskriptudkast reades af professionelle skuespillere. Det er også møder med gæsteoplægsholdere, fælles teaterbesøg m.v.

Optagelsesprøverne for Dramatiker Væksthus 2010-11 består af to runder: 1. runde har ansøgningsfrist den 10. maj. Der udfyldes et skema, skrives to opgaver samt medsendes evt. uddrag af egne værker.

Den 17. juni 2010 gives besked om, hvor vidt ansøgeren er gået videre til 2. runde. Den består af en optagelsesweekend i København den 21- 22. august. Her skrives forskellige opgaver og alle bliver interviewet af styregruppen (juryen). Endelig besked om optagelse gives den 26. august 2010.

Første samling for deltagerne i Dramatiker Væksthus 2010-11 er fra den 23.september – 26. september, og det foregår som internatophold på Odsherred Teaterskole.

De nærmere betingelser, ansøgningsskema m.v. kan ses på www.dvhus.dk

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne