13. marts 2023

Dorthe Skøtt Bébe skal være direktør for TEATERCENTRUM

Dorthe Skøtt Bébe (f. 1972) tiltræder som Teatercentrums nye direktør fra 1. juni 2023. Hun kommer fra en stilling som teaterleder på egnsteatret Team Teatret i Herning. Dorthe blev ansat på Team Teatret i 1997 som produktionsdramaturg og har løst opgaver som dramatiker og oversætter, før hun i 2015 blev teaterleder. Hun har en exam.art i dramaturgi fra Aarhus Universitet.

Med sig i bagagen har Dorthe desuden en god portion erfaring fra det danske teater- og organisationslandskab. Hun har bl.a. været netværkskoordinator for Turnénetværket under Statens Scenekunstudvalg (2010-14), formand for TIO – Teatrenes Interesseorganisation (nu en del af fusionen Dansk Teater) fra 2016-18, samt medlem af bestyrelsen for Østerbro Teater siden 2022.

Teatercentrum i Danmark (TC) er en selvejende institution under Kulturministeriet og er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. I forbindelse med, at Dorthe om få måneder sætter sig i TC’s direktørstol i Nørregade i København, udtaler hun bl.a.:

”Teatercentrum har et kæmpe potentiale som kompetencecenter for scenekunst for børn og unge med en omfattende aktørkreds at arbejde med, for og igennem. Det potentiale glæder jeg mig til at stå i spidsen for at folde ud sammen med Teatercentrums bestyrelse,  medarbejderkreds, teateraktører og forskellige interessenter over hele landet”.

For Dorthe er teatret en unik verden, der kan give børn og unge hårdt tiltrængte refleksionsrum, sociale referencerammer og åbne op for fantasi og innovation. Teatret er både en ganske særlig kunstart, men også et fantastisk redskab i dannelsen af hele mennesker. Derfor er det helt naturligt for Dorthe, at teatrets position i børn og unges liv styrkes, og at Teatercentrum som institution skal spille en vigtig rolle i denne proces.

Dorthe glæder sig til at lede dette arbejde i fremtiden og sætter bl.a. disse ord på, hvad der skal ske nu:

”Der er teatre, formidlere, scenekunstnere, fagpersoner, meningsdannere og beslutningstagere i hele Danmark. Teatercentrum skal tage den opgave på sig at styrke synergien mellem aktørerne, så vi sammen kan sikre, at alle børn og unge møder den levende scenekunst som en naturlig og kontinuerlig brik i deres liv og dannelse”.

Teatercentrums bestyrelsesformand Mai Buch glæder sig til samarbejdet. Hun ser især frem til at få en ny direktør med nær kontakt til og praktisk erfaring fra den producerende scenekunst, og hun udtaler:

”Det giver jo netop nye potentialer, når vores nye direktør har erfaring fra både det producerende teater, politisk interessevaretagelse, teaterpædagogiske initiativer og konkrete teaterprojekter fra sin tid som ansat på et teater, hvor hun tilmed de sidste 10-15 år har haft stor betydning for udviklingen af teatrets kerneopgaver og position i lokalsamfundet. Vi er glade for valget af Dorthe som vores nye direktør for Teatercentrum, og vi har tillid til, at hun har både lysten og evnerne til at løfte de mange spændende opgaver, der ligger foran hende”.

Dorthe Skøtt Bébe afløser Henrik Køhler, der efter 16 år forlod stillingen som direktør for Teatercentrum i efteråret 2022. 

(Portrætfoto: Mingo Photo)

(skk)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne