8. maj 2020

Digitalt dialogmøde 12. maj

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) og Legatudvalget for Scenekunst inviterer scenekunstbranchen til dialogmøde tirsdag den 12. maj  kl. 16-18 på Zoom. 

Om baggrunden hedder det i invitationen:

Coronakrisen presser kunstnere i denne tid, og det vil den gøre en periode fremover. Men krisen byder også på nye muligheder og andre måder at udvikle kunsten på, så den møder borgerne – og måske et nyt publikum. 

Det har vi allerede set flere eksempler på, mens det hele har været lukket. Vi har anet den fantastiske kapacitet, der ligger i scenekunstfeltet, og som på det seneste har givet sig udtryk i gentænkning af værker og alternative løsninger for, hvordan kunsten når ud til borgerne på trods af nedlukningen. 

Vi vil gerne i dialog med jer om de nye formater og den udvikling af scenekunsten, der nu åbnes op for. 

Man kan tilmelde sig til dialogmødet senest tirsdag den 12. maj kl. 12.00 gennem dette link.

Når man har tilmeldt sig, får man tilsendt en mail med et link tirsdag den 12. maj kl. 12.30, som skal bruges for at komme på Zoom og deltage i mødet. Man logger på kl. 15.50.
Udviklingsplatformen for Scenekunst står for den praktiske afvikling af arrangementet. 

* Program:

Egil Bjørnsen fra Udviklingsplatformen er moderator for mødet.  

15.50 Der logges på 

16.00 Velkommen til dialogmøde ved Egil Bjørnsen, Udviklingsplatformen. Teknisk info og spilleregler for mødet 

16.05 Velkommen ved lederne fra de to udvalg, Lisbeth Burian (Legatudvalget) og Lars Seeberg (Projektstøtteudvalget)
16.10 Status fra Legatudvalget for Scenekunst og Projektstøtteudvalget for Scenekunst  

16.20 Kunsten nu – Kunst i Corona tiden – intro ved Tina Tarpgaard
16.25 Kunstnerisk præsentation med Sisters Hope
16.35 Nye formater og nye udfordringer og muligheder – åben dialog for og med alle 17.25 COVID-19 hjælpepakker og kompensationsordninger v. Slots- og Kulturstyrelsen 

–  Hvilke er relevante for scenekunstområdet? 

–  Hvordan kan/skal man henvende sig (hotline, sagsbehandler)? 

–  Hvor kan man finde information? 

17.45 Nyhedsbreve og mails fra Statens Kunstfond
17.50 Afrunding ved Lisbeth Burian og Lars Seeberg 

18.00 Der logges ud 

(Billedet: Lisbeth Burian (Legatudvalget for Scenekunst) og Lars Seeberg (Projektstøtteudvalget for Scenekunst) går i skærmdialog med scenekunstbranchen 12. maj. Foto fra kunst.dk m.v.)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne