20. maj 2014

Det begynder med børn og unge

'Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de er helt små'.

Sådan lyder indgangsbønnen i det sympatiske forord fra kulturminister Marianne Jelved (R), der smykker hver af de tre strategihæfter (henholdsvis for små børn, skolebørn og unge), der ledsager et stort anlagt projekt, som blev lanceret ved et pressemøde i Filmhuset tirsdag (20.5.2014).

Det kaldes danmarkshistoriens første strategi  for ’Børn og unges møde med kunst og kultur’, og der er afsat 40 mio. kr. til konkrete initiativer, som det bliver op til de modtagende og involverede kommuner at forvalte på bedste vis.

Efter mødet startede så Marianne Jelved en lille 'Kultur-tour' rundt i landet, hvor hun vil mødes med 'børnehavebørn, skolebørn, lærere, pædagoger, kommunale ildsjæle og kunstnere, der allerede gør en stor indsats for, at alle børn møder kunst og kultur i deres hverdag', som det hedder i pressemeddelelsen.

Et par stop er Frilandsmuseet i Maribo (Lolland-Falsters Kulturtjeneste), Haderslev Musikskole i Vojens, Hadsundvejens Skole i Randers (huskunstnerordning) og Platform 4 i Aalborg (it- og kunstprojekter).

'I en hverdag, hvor rigtig meget individualiseres og måles i dets synlige og målbare nytteværdi, skal vi give plads til, at børn og unge også får mulighed for at udvikle sig som mennesker. Kunst og kultur giver anledning til refleksion og fordybelse, og når børn maler, synger, laver teater eller spiller på instrumenter afprøver de nye udtryksformer og bliver en del af nye fællesskaber', lyder det fra Marianne Jelved.

I strategien er der forslag, som kan medfinansieres over en opstartsperiode, så de gode initiativer kan komme i gang og få mulighed for at vokse andre steder også. Det drejer sig blandt andet om:

– Kulturtjenester, der skal binde dagtilbud, skoler og det lokale kunstner- og kulturmiljø sammen

– Kulturkufferter til børn med udfordringer

– Filmkuffert der kan stimulere børns fortællelyst og filmforståelse

– Samling af gode eksempler på kunst og kultur i førskolebørns hverdag

– Ungekulturår 2015, hvor de unge selv står for indholdet.

– Pulje til projekter med fokus på selvorganisering 

Når projekter med unges inddragelse i selve kulturudvælgelsesprocessen nævnes specifikt, kunne man godt enten i strategihæfterne eller på Kulturministeriets hjemmesides opremsning af  gode eksempler lige have nævnt det særdeles succesrige KulturCrew-projekt – ligesom det er en anelse uopdateret under Teatercentrums aktiviteter at se, at man udgiver Børneteateravisen.dk – det er trods alt 14 måneder siden, portalen skiftede navn…

Men alt i alt er der selvfølgelig tale om et særdeles sympatisk   strategiprojekt, der oveni købet har en rimelig sum penge med til virkeliggørelsen.

For Teatercentrums vedkommende går man if. leder Henrik Køhler nu – sammen med de faste samarbejdspartnere LMS og Dansehallerne – i gang med at udforme et forslagskatalog til kommunerne, så de kan få inspiration til de helt rigtige initiativer…

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne