21. februar 2015

Der gøres klar til nye dramatikerspirer

DramatikerVæksthus er et målrettet udviklingsprojekt, der skal sikre nye   dramatikere med speciale i at skrive til de professionelle børne- og ungdomsteatre.

Det sker i forløb på p.t. to år og består af en række samlinger, fjernundervisning, workshops, besøg på børneteaterfestivaler, readings og afsluttende visninger m.v., der ikke alene skal gøre dem fagligt kompetente, men også skabe netværk og forbindelser direkte til de producerende teatre.

De såkaldte spirer til væksthuset bliver udvalgt efter udførlige ansøgninger og optagelsesprøver, og selvom det nuværende hold, DV 13-15 (foto), stadig er i fuld gang med undervisning og opgaver og teater- og festivalbesøg og først slutter deres periode med offentlige readings 4. juni 2015, så er det allerede så småt ved at være tid til at skridte skriveblokken for nye ansøgere til projektforløbet fra 2015-17, DV 15-17 kaldet, der har første ansøgningsrunde fra 15. maj.

Der vil blive udvalgt seks nye spirer – som i øvrigt ofte allerede har erfaringer som spillere, instruktører eller manuskriptforfattere, inden de søger ind på DramatikerVæksthus

Ansøgningsbetingelser og nærmere oplysninger om datoer m.v. lægges snarest ind på hjemmesiden www.dvhus.dk – men optagelsesweekend finder sted i slutningen af august og første samling i begyndelsen af oktober 2015.
De seks deltagere udvælges efter to runder. 1. runde er besvarelse og indsendelse af tre opgaver fra hjemmesiden. 2. runde er optagelsesweekend, hvortil der inviteres 12 ansøgere. 
Indsendelsesperiode: 15. maj til 15. juni kl. 24.

DramatikerVæksthus' kunstneriske leder er dramaturg m.v. Jane Rasch, mens Kenneth Gall er konsulent på særlige opgaver.

DramatikerVæksthus blev i 1997 igangsat af BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og fungerer p.t. i regi af Teatrenes InteresseOrganisation (TIO), men der rumles med planer om at gøre projektet til en selvstændig forening. Dramatikervæksthus-projektet er løbende blevet støttet af Teaterrådet og dets efterfølgere.  

Således er også DV 15-17 støttet som led i seneste fire-årige bevilling fra Scenekunstudvalget (nu Projektstøtteudvalget), og Dramatiker Væksthus gennem årerne fået støtte af blandt andet Dansk Skuespillerforbund, Bikubenfonden, Kulturens Børn og en lang række børne- og ungdomsteatre.

Se mere på www.dvhus.dk

Se også beretningen fra en af de nuværende dramatikervæksthusspirer, Eva Boland Koch, om holdets undervisning og arbejde. 

 (caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne