Af: Søren K. Kløft

11. november 2011

Omslag og forsidedesign har varieret fra den ene udgave til den anden, men den røde farve har siden midten af 70’erne været gennemgående. Foto: Søren K. Kløft

Den Røde Brochure – har den en fremtid?

Hvad skal der blive af repertoirekataloget Den Røde Brochure i fremtiden? Skal den trykte udgave skrottes og online-versionen overtage dens funktion? Eller supplerer de to versioner hinanden fint? Sådan har Teatercentrum bl.a. spurgt sine nuværende abonnenter på brochuren. Og nogle svar kom der da – bl.a. ét, der kort og godt proklamerede: ’Rød front!’.

Fakta

Den Røde Brochure har eksisteret i forskellige formater, layouts (og farver) i over 40 år. Den allerførste udgave af brochuren var faktisk blot fire maskinskrevne A4-ark klipset sammen og udsendt i juni 1970 på initiativ af Danmarks Biblioteksforening.

Det nuværende format har brochuren haft siden omkring 1980, og med udgivelsen af sæson 1990/1991 adopterede brochuren sit kælenavn ’Den Røde Brochure’ som sit officielle navn.

Alle professionelle teatre, der laver børne- og ungdomsteater, har mulighed for at annoncere for deres refusionsgodkendte forestillinger i brochuren. Udover teatrene annoncerer også festivaler og organisationer, der har teater for børn og unge som deres centrale fokusområde, i brochuren.

2011-2012-udgaven af Den Røde Brochure udkom midt i marts 2011.

Søren K. Kløft har siden sæson 2004/2005 været projektleder og redaktør på brochuren.

 

Vil du/I med i den næste røde brochure?

Deadline for bestilling af annonce-plads (hhv. 1,2 eller 4 sider) i 2012-2013-udgaven af Den Røde Brochure er d. 14. december 2011.

Deadline for indsendelse af trykklart materiale er ultimo januar 2012 (præcis dato vil fremgå af Teatercentrums annoncemateriale, som ligger klar i midten af november). Prisen for at annoncere i brochuren fastsættes hvert efterår af UBOT/Teatercentrum.

Læs mere om brochuren på Teatercentrums hjemmeside: www.teatercentrum.dk

Den Røde Brochure? Trykt udgave? Online-version? Hvis der allerede nu er læsere, der føler sig koblet af, så bør det måske lige repeteres, hvad Den Røde Brochure i grunden er for en størrelse.

Den Røde Brochure er en sæsonpublikation i form af et annoncekatalog, som indeholder beskrivelser af professionelle teatres aktuelle repertoire (af interesse for børn og unge). Brochuren redigeres og udgives af Teatercentrum. Den udkommer hvert år i marts/april måned og er ganske gratis at få fingre i for brugerne.

Abonnenter modtager gratis et eksemplar af den nyeste udgave af brochuren, der udsendes til institutioner, skoler, kulturforvaltninger og privatpersoner over hele landet – samt i begrænset omfang til abonnenter i de øvrige nordiske lande og i Nordtyskland. Der er p.t. lidt under 10.000 abonnenter, der fast modtager Den Røde Brochure. Oplaget er for tiden på i alt 12.000 eksemplarer, og der er som regel næsten 300 sider i brochuren – men det sidste afhænger jo i sagens natur af antallet af annoncører.

På Teatercentrums hjemmeside findes brochuren også som bladremodul, der giver mulighed for at bladre i brochuren online. Desuden kan man i Den Røde Brochure Online søge i en database med de cirka 400 teaterforestillinger for børn & unge.

Tid til at evaluere en institution

Den Røde Brochure er over årene blevet en hel institution i sig selv. Hvis et teater lavede teater for børn og unge i Danmark, var det som oftest også at finde i brochuren. Dette forhold gælder stadig. Brochurens produktionscyklus og udgivelsesfrekvens har med tiden også indrettet sig efter Teatercentrums forårsfestival, hvorfor den på samme tid også indgår som en naturlig del af den udbud- og efterspørgselsstruktur, som har eksisteret i børneteaterbranchen siden 1970’erne.

Brochuren har været en del af det etablerede børneteatermiljø i så mange år, at kun få tidligere har stillet spørgsmålstegn ved dens nytteværdi og eksistensberettigelse. Derfor besluttede Teatercentrum i foråret 2011 at gennemføre en lille brugerundersøgelse, hvis hovedformål var at tilvejebringe ny viden om de faste abonnenters mening om hhv. den trykte og den elektroniske udgave af brochuren. Sidstnævnte har i forskellige udgaver eksisteret siden 2002, men fik en gevaldig ansigtsløftning i 2010, hvor Den Røde Brochure Online blev koblet sammen med Teater Register Basen (Tereba).

For at undersøgelsen ikke skulle være alt for ensidigt fokuseret på netop abonnenternes meninger (for her får man jo nok overvejende positive tilbagemeldinger), har Teatercentrum også gennemført brugerundersøgelsen blandt de privatpersoner, som over året bestiller brochurer direkte fra Teatercentrum, samt på hhv. Festival 2011 (i april i Randers) og i Horsens Børneteaterfestival (i september).

Svarprocenten var på lidt over tre (3,3 pct), hvilket for denne type undersøgelser (ifølge Post Danmarks erfaringer) er et godt resultat. Om dette så er tilstrækkeligt til at udsige noget entydigt eller nagelfast om den generelle opinion blandt brochurens abonnenter og andre regelmæssige brugere, vil vi lade det op til læserne at bedømme.

Flere lister og nye indekseringstyper

På de mange svarkort, som var kommet retur til Teatercentrum, da undersøgelsen sluttede d. 1. oktober 2011, var der – ikke overraskende – mange, der gav udtryk for, at Den Røde Brochure var uundværlig for abonnenternes daglige arbejde med at vurdere, bestille og arrangere teater.

Dette hænger bl.a. sammen med, at brochurens kerne-brugere er at finde blandt teaterkontaktpersoner på skoler, i institutioner og de kommunale forvaltninger. I disse besvarelser var der megen ros af brochuren som produkt at hente for Teatercentrum. Og det glæder vi os selvfølgelig over.

Men hvis vores ønske var at produktudvikle lidt på brochuren – det være sig både som trykt produktion som i online-versionen – så var det blandt de mangfoldige fritekst-svar på svarkortene, at vi fandt de mest værdifulde og anvendelige kommentarer til vores fortsatte arbejde med brochuren.

Således efterlyser mange ift. den trykte version et indeks over teaterforestillingernes titler i alfabetisk orden (fordi man oftere husker en forestillingstitel bedre end et teaternavn), et tema-indeks savnes også af mange (eftersom mange brugere af brochuren skal tage stilling til ’egnethed til undervisning’) og endelig står også et aldersopdelt indeks højt på kernebrugernes ønskeliste.

Alle tre ting er ønsker, der er svære og ressourcekrævende at gennemføre i den trykte udgave af brochuren, men i onlineversionen vil det være muligt i fremtiden at udbygge søgefunktionerne på en sådan måde, at brugerne kan søge mere præcist ud fra netop disse parametre. Teatercentrum er allerede i gang med at udvikle på dette område.

Plads til forbedringer online

Også i brochurens online-version er der ifølge de indkomne svar plads til forbedringer. Således kaldes f.eks. den nuværende søgefunktion for ’mangelfuld’, hvilket ofte tvinger brugerne tilbage til den trykte brochure, hvor ’det ofte er hurtigere at slå op’.

Selvom dette jo umiddelbart er en cadeau til den trykte udgave, er denne mangelfulde søgefunktion online selvfølgelig ikke tilfredsstillende for nogen, og Teatercentrum er allerede i gang med at undersøge, hvorledes søgefunktionen kan forbedres.

Ideelt set burde de to væsensforskellige udgaver af brochuren i Teatercentrums øjne udgøre et værdifuldt supplement til hinanden. De skal således ikke konkurrere med hinanden – som bruger skulle man således helst have opfattelsen af, at det, man ikke finder det ene sted, finder man så til gengæld det andet sted.

Positive overraskelser

Nogle svartyper kunne vi forudsige, mens andre kommentarer og råd har overrasket os positivt. F.eks. var det interessant at erfare, hvorledes én af vores brugere især holdt af den trykte version, eftersom den i vedkommendes øjne er bedre til at synliggøre de små teatre.

Dette harmonerer godt med Teatercentrums daglige arbejde, hvor vi stræber efter at udbrede mangfoldigheden indenfor vores område. I brochurens online-udgave kan det til gengæld være sværere at blive overrrasket – her søger man som regel efter noget bestemt, som man i forvejen har besluttet sig for at finde.

Hvorhen herfra?

Det har været ganske lærerigt for Teatercentrum at gennemføre denne undersøgelse. Og når vi nu om få uger skal i gang med at producere den næste udgave af brochuren, har vi flere friske input med til udviklingsarbejdet, end vi har haft tidligere.

Allerede i den næstkommende sæson vil vi forsøge at implementere nogle praktiske forbedringer i begge udgaver af brochuren. Vi kan ikke love, at vi når det hele, men vi kan love, at vi arbejder videre med at forbedre begge produkter. Helt konkret har vi for nylig igangsat et udviklingsarbejde, der i fremtiden (sandsynligvis fra sæson 2013-14) skal gøre bestilling af sider, indsendelse af materiale og betaling ifm. den trykte udgave langt enklere og gennemskuelig for alle parter.

Det er i alles interesse – både branchen, de daglige brugere og i sidste ende de unge og børnene – at et af de mest udbredte værktøjer til at orientere sig inden for vores fagområde, ikke mister pusten. Den Røde Brochure lever videre, og derfor vælger vi også at fortolke den lakoniske kommentar på et af svarkortene, ’Rød front!’ som en humoristisk opfordring til at fortsætte arbejdet og ikke som en sarkastisk og tilbageskuende kommentar med adresse til en forlængst svunden tid.

 

Søren K. Kløft er konsulent på Teatercentrum, hvor han bl.a. står for kommunikation, PR, marketing ­– samt redaktion og tilrettelæggelse af Den Røde Brochure.

Fakta

Den Røde Brochure har eksisteret i forskellige formater, layouts (og farver) i over 40 år. Den allerførste udgave af brochuren var faktisk blot fire maskinskrevne A4-ark klipset sammen og udsendt i juni 1970 på initiativ af Danmarks Biblioteksforening.

Det nuværende format har brochuren haft siden omkring 1980, og med udgivelsen af sæson 1990/1991 adopterede brochuren sit kælenavn ’Den Røde Brochure’ som sit officielle navn.

Alle professionelle teatre, der laver børne- og ungdomsteater, har mulighed for at annoncere for deres refusionsgodkendte forestillinger i brochuren. Udover teatrene annoncerer også festivaler og organisationer, der har teater for børn og unge som deres centrale fokusområde, i brochuren.

2011-2012-udgaven af Den Røde Brochure udkom midt i marts 2011.

Søren K. Kløft har siden sæson 2004/2005 været projektleder og redaktør på brochuren.

 

Vil du/I med i den næste røde brochure?

Deadline for bestilling af annonce-plads (hhv. 1,2 eller 4 sider) i 2012-2013-udgaven af Den Røde Brochure er d. 14. december 2011.

Deadline for indsendelse af trykklart materiale er ultimo januar 2012 (præcis dato vil fremgå af Teatercentrums annoncemateriale, som ligger klar i midten af november). Prisen for at annoncere i brochuren fastsættes hvert efterår af UBOT/Teatercentrum.

Læs mere om brochuren på Teatercentrums hjemmeside: www.teatercentrum.dk

Flere artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere