16. september 2014

Den hele performer

Forsøgsstationen, værksted og eksperimentarium for professionel scenekunst på Vesterbro i København, har skiftet ud i administrationen, som nu består af en duo med individuelle spidskompetencer:

Pil Rix Rossel, cand. mag. i teatervidenskab med mangeårig erfaring inden for administration bl.a. i nycirkus-kredse, får fokus på økonomi og drift, mens  Gritt Uldall-Jessen, cand. mag. i dansk, dramatiker og ordførende i foreningen af Uafhængige Scenekunstnere (US) og med mange års erfaring inden for det frie felt, får fokus på PR, dokumentation, og fundraising og skal derudover være sparringspartner i forbindelse med udviklingen af Forsøgsstationens dramatikprofil.

Uafhængige Scenekunstnere får ved samme lejlighed lokale hos Forsøgsstationen, hvor de overtager pladsen efter Figura Ensemble.

De to nye administratorer – der deler en deltidsstilling – blev præsenteret ved et arrangement mandag, hvor Forsøgsstationens kunstneriske ledere, Lotte Faarup og Øyvind, også præsenterede stedets kunstneriske sigte for indeværende sæson.

Hovedforsøget med titlen 'Den hele performer' er en to år lang undersøgelse af træningskulturer, scenekunstneren og et scenisk formsprog bestående af både konkrete og abstrakte udtryk – og denne sæson har overskriften 'Hvad er kunstnerisk træning'  og omhandler rum, hvor kunstneren definerer sin kunstneriske identitet og udvikler sin evne til at skabe via sin egen disciplin og færdighedslære – det rum, hvor scenekunstneren tilegner sig tekniske og håndværksmæssige færdigheder i en kunstnerisk kontekst.

Forsøgsdeltagerne består af scenekunstnere fra både dansens, tekstens, den performative og det fysiske teaters verden. Forsøget varer fire uger og præsenteres i samarbejde med flere andre relevante aktører under et, både praktisk og teoretisk seminar på Forsøgsstationen i starten af marts 2015.  

Forsøgsstationen viderefører dermed de ambitioner og det aktivitetsniveau, der bl.a. har medført Danske Teaterjournalisters Initiativpris (2012) og senest SpringPrisen (2014.)

Læs mere på www.forsoegsstationen.dk

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne