9. marts 2017

De unge fylder teaterstatistikkerne

Mens Scenit i sin billetstatistik for februar 2017 kan melde om 10.000 flere solgte billetter til børn/unge end i sidste års sæson og i alt 333.140 solgte billetter fra sæsonstart 26. april til 28. februar 2017 – i Scenits billetformidlingssamarbejde indgår der cirka 100 producenter – kan man i det kulturpolitiske it-site Søndag Aften (soendagaften.dk) læse deres opmuntrende gennemgang af Danmarks Statistiks oversigt over tilskuere i sæson 2015/16 (2.942.000), der viser, at hver fjerde teatertilskuer er under 25 år.

Ikke overraskende er det projektteatrene og de små storbyteatre, der trækker flest – og her er andelen af unge over 50 pct. Til trods for at disse teatre, som Søndag Aften påpeger, er blandt de producenter, der modtager mindst i offentlig støtte.

Nu er det ikke så mærkeligt, at storbyteatre trækker mange tilskuere, ligesom man skal huske, at børn og unge-kategorien altså går helt op til 25 år, hvorfor en del 'rigtige voksne 'kulturforbrugere også sniger sig her, men alligevel er da positive tendenser.

Man kan læse hele Søndag Aftens artikel, 'Projektteatre og små teatre trækker de unge' via dette link.

Projektteatre og små teatre trækker de unge

Og se Scenits billetstatistik via dette link.

(Billedet: Andel af børn og unge under 25 år – ud fra opførelser i de enkelte kommuner: Grafik: Geodatastyrelsen – hentet fra soendagaften.dk)

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne