6. december 2021

CPH Stage og Applaus på Finansloven

Der var gode nyheder til to af de organisatoriske aktører på scenekunstområdet – og en række andre grene af kulturlivet – da finanslovsaftalen mandag blev præsenteret. 

Her har regeringen, SF, Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne bl.a. afsat midler til folkeoplysning, museer og et Kulturens Analyseinstitut.

Sidstnævnte forsynes med fire mio. kr. i 2022 og otte mio. kr. årligt i 2023-25 til etableringen, af instituttet, der skal 'understøtte mere viden om kulturbranchens forhold og kulturens betydning for borgernes trivsel bl.a. med afsæt i evidens- og forskningsbaserede undersøgelser', som der står i pressemeddelelsen. 

Kulturens Analyseinstitut etableres som et uafhængigt institut. De nærmere rammer for etablering og formål med Kulturens Analyseinstitut drøftes med aftalepartierne i første kvartal 2022.

Applaus, der nyligt er blevet en selvejende institut (se note), er nu også sikret økonomisk via finansloven, hvor der er afsat fem mio. kr. årligt i 2022-2025 til en fortsættelse af analysearbejdet på scenekunstområdet samt en udvidelse af Applaus’ aktiviteter med henblik på at understøtte publikumsudvikling på tværs af flere kulturområder. 

CPH Stage-festivalen er ligeledes rykket ind på finansloven, hvor der er afsat  fem mio. kr. årligt i 2022-2025, der skal bruges til at understøtte, at flere teatre fra hele landet kan vise forestillinger ved CPH Stage samt højne kvaliteten af aktiviteter og arrangementer, der udbreder og styrker samarbejdet i dansk scenekunst.

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne