15. maj 2009

BTS og FAST går i giftetanker

BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Foreningen Af Små Teatre (FAST) har mange sammenfaldspunkter, både medlemsmæssigt og organisatorisk.

Derfor er der rimelig logik i, at de to arbejdsgiver- og interesseorganisationer nu vil arbejde på at udvide det i forvejen velfungerende samarbejde for på sigt at smelte sammen til en stor organisation.

Der har tidligere været planer om at lave en TAO (Teatrenes ArbejdsgiverOrganisation), men en hel eller delvis sammenlægning blev aldrig realiseret. Måske bl.a. fordi det også har været vigtigt for begge organisationer at kunne kæmpe for særinteresser – BTS for at skaffe de bedst mulige forhold for produktion og formidling af børne- og ungdomsteater, FAST for at fastholde og udvikle betingelserne for de små voksenteatres turne- og stationære aktiviteter. Dertil kommer, at de to organisationer p.t. hver for sig har indstillingsret til repræsentanter i diverse udvalg m.v. – og den kan tænkes at blive reduceret efter en fusion.

Men BTS melder nu ud, at udviklingen både i samfundsøkonomien generelt og på teaterområdet gør et tættere samarbejde nødvendigt. Det vil givet kunne styrke både informations- og sekretariatsfunktioner – og de mange teatre, der er medlem af både FAST og BTS, vil givet se frem til at slippe for dobbeltkontingentet.

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne