Af: Carsten Jensen

10. juni 2010

Teaterrapporten lægger an til, at teaterlivet skal bryde ud af de faste rammer – og ikke mindst de små teatre vil gerne slippe for rammestyring og tilskudslofter. Illustration: Bob Katzenelson

Bryd ud og bryd op!

Den hierarkiske struktur i dansk teaterliv står for fald, hvis man ellers skal tro udmeldinger fra teaterfolket og kulturministeren på den konference om teaterudvalgets rapport, der blev afviklet 7. juni. Det glæder ikke mindst landets små teatre og børneteaterområdet, men nu venter høringssvar og udvalgsarbejde, inden der måske barsles med en ny og helhedstænkende teaterlov.

Faktaboks

Teaterrapporten ’Scenekunst i Danmark – veje til udvikling’ kan downloades fra Kulturministeriets hjemmeside: www.kum.dk
Der er frist for høringssvar 1. juli 2010.

’Det er nu, chancen er der’, lød det fra kulturminister Per Stig Møller (K) den 7. juni i Dansk Arkitektur Center, hvor Teaterudvalgets rapport, ’Scenekunst i Danmark – veje til udvikling’, var genstand for en konference med deltagelse af omkring 200 teaterfolk og diverse professionelle betragtere.

Ministeren lod forstå, at det var teaterfolkets eget ansvar, om der kom en ny teaterlov i hus i kølvandet på den nye teaterrapport, fordi han ikke selv havde nogen ambitioner om at tvinge noget igennem. Han mente dog, at det skulle handle om at få et bedre teater for både publikum og teatrene selv, og teaterudvalgets formand, Lars Seeberg, opfordrede også til at lade publikum være i centrum.

»Et teater uden publikum giver ingen mening,« sagde han med henvisning til, at tilskuertallet har været markant faldende i Danmark de seneste årtier – og at fremtiden ikke kan baseres på, at den typiske teatergænger er en veluddannet kvinde på 50+.

Der ER dog som bekendt også en hel del børn, der ser teater året rundt, og børneteatret blev da også både rost i rapporten og nævnt under konferencen, hvor BørneTeaterSammenslutningens (BTS) formand, Jørgen Carlslund, dog også var ude efter rapportens mangel på inddragelse af Nationalscenen, der som bekendt står for en væsentlig del af de offentlige midler til teaterdrift.

»Det er et stort psykologisk problem, at Det Kgl. Teater er holdt uden for diskussionen,« sagde Carlslund, der dog på selve konferencen fik svar fra skuespilchef Emmet Feigenberg, som understregede, at Det Kgl. Teater ikke havde noget imod at indgå i en helhedsløsning – og tænkning i en kommende teaterlov.

Flyt Scenekunstudvalget til Odense!

Men i øvrigt er BørneTeaterSammenslutningen helt enig i rapportens analyse af, at den hierarkiske struktur i dansk teaterliv skal brydes op, om end man er knapt så sikker på de økonomiske løsningsforslag, der bl.a. opererer med udgiftsneutralitet og inddragelse af billettilskudsordningen.

Alligevel ser Jørgen Carlslund forhåbningsfuld på det videre arbejde og fortæller efterfølgende til børneteateravisen.dk, at selvom miljøet nok er fuld af særinteresser, føler han, at der er en konstruktiv fløj i teaterverden, som vil indgå i en åben debat og bestræbe sig på at sikre en hårdt tiltrængt ny teaterlov.

»Teaterrapporten leverer faktisk en god analyse – herunder forståelsen af at det danske teaterlandskab er alt for hierarkisk tænkt – og tankerne om en mere horisontal teaterstruktur og fx. et styrket scenekunstudvalg er godt set,« siger han.

I det hele taget var der på teaterkonference en udbredt støtte til et udvidet Scenekunstudvalg med tilsvarende udvidet økonomi og mulighed for at sætte sig i respekt over for politikerne. Og det kræver måske et større beløb end den udviklingspulje på 60 mio. kr., der p.t. er i spil fra teaterudvalgets ide om at inddrage billettilskudsordningen.

Og måske også en større armslængde end der er i dag i placeringen i Kunststyrelsen.

Således erklærede den nye chef på Odense Teater, Michael Mansdotter – der i øvrigt er tidligere medlem af UBOT (Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater) og dermed i tæt kontakt med børneteaterområdet – sig villig til at huse det nye store Scenekunstudvalg i Odense (!) for på den måde at sikre, at centraliseringen ikke ville splitte dansk teater.

Opgør med automatikken

Teaterudvalget er ifølge BTS det første officielle organ, der argumenterer for, at stor kunst ikke pr. automatik findes i de store institutionsteatre, men også kan opleves på et lille storbyteater eller i gymnastiksalen, hvor et turnerende teater er på besøg. Og denne tankegang ønsker man afspejlet i fordelingen af den samlede teaterstøtte.

»En ny teaterlov vil være et gode og givet også en fordel for de små teatre. De har ikke så meget at miste. Alternativet er bl.a. fortsat rammestyring hos egnsteatre, nedsatte refusionsprocenter og elendig økonomi generelt for børneteaterområdet,« mener Jørgen Carlslund, der argumenterer for, at der skal flyttes penge fra de større til de mindre teatre, men ellers ikke ønsker at komme med konkrete udmeldinger.

De gemmes til det høringssvar, som BTS og de andre aktører på teaterområdet kan indlevere til kulturministeren 1. juli.

Men Carlslund erklærer sig villig til at gøre op med automatikken generelt også på børneteaterområdet – også selvom det på kort sigt kan virke som et tilbageskridt, hvis ikke mindst billettilskudsordningen bortfalder. Den har nemlig i stor udstrækning været brugt til formidling af børne- og ungdomsteater og er vigtig for ikke mindst de små stationære børneteatre.

Fusion forude

Men efter konferencen går teaterverdenen et spændende efterår i møde. Det bliver det under alle omstændigheder også for BTS, idet man allerede til september står overfor at nedlægge organisationen. Eller rettere: Tage sidste skridt til en fusion med FAST (Foreningen Af Små Teatre) ved at stemme for sammensmeltningen på den kommende generalforsamling.

BTS-formand Jørgen Carlslund forventer, at køreplanen holder, så den nye samlede organisation for landets små teatre bliver en realitet pr. 1. januar. En tilsvarende udmelding kommer fra formanden for FAST, Mogens Holm.
Men selvom der allerede nu er et stort medlemssammenfald mellem BTS og FAST, er der også en forskellige ’virksomhedskultur’ i de to organisationer, der lige skal afstemmes, fortæller andre kilder tæt på forhandlingsforløbet.

Derfor er der fortsat nogen uenighed omkring bl.a. administration og økonomi – herunder kontingentstørrelsen og dens indflydelse på den samlede organisations budget og råderum, bl.a. fordi de nuværende dobbeltmedlemmers ’ekstra’ bidrag forsvinder.

Der er dog næppe tvivl om, at en fælles organisation, der tæller landets små stationære og turnerende teatre, herunder børneteatret, vil stå stærkere over for de mange udfordringer på teaterområdet. Det være sig øgede krav til rådgivning/servicering af stadigt mere pressede teatre, gennemslagskraft over for beslutningstagere i det politiske liv – og selvfølgelig også omkring perspektiver ved en ny teaterlov.

Gang i skrivepultene

Fristen for høringssvar omkring teaterrapporten er altså allerede 1. juli, så der er gang i skrivearbejdet i organisationerne i disse dage.

Kulturminister Per Stig Møller har lovet, at arbejdet efterfølgende går hurtigt videre.

Så mod alle skumleres forventninger har vi måske en ny teaterlov og et stort og magtfuldt scenekunstcenter i en nærmere fremtid…

Faktaboks

Teaterrapporten ’Scenekunst i Danmark – veje til udvikling’ kan downloades fra Kulturministeriets hjemmeside: www.kum.dk
Der er frist for høringssvar 1. juli 2010.

Flere artikler

Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere