7. december 2022

Børneteatrenes billetsalg i bund

Med overskriften ’Børneteatre kæmper med billetsalg 40 procent under normalen’ satte Kulturmonitor tirsdag lys på de stationære børneteatre kedelige situation.

Baggrunden kan findes i nye tal fra den landsdækkende formidlingsorganisation Scenit, der har offentliggjort deres statistik for billetsalget til børn og unge under 25 år for oktober måned.

Og det er ikke rar læsning, for den viser, at billetsalget ligger 38 procent under niveauet for samme periode i 2018, og at det især er skoler og daginstitutioner, der køber færre billetter og dermed teaterture til de stationære børneteatre – og ovenikøbet ofte køber dem kort tid før den aktuelle spilleperiode, hvilket gør det vanskeligere for teatrene at navigere omkring aktive spilledage og personale.

Samme årsager til det dårlige billetsalg kommer Scenit også frem til i sin sæsongennemgang for 2021-22, hvor organisationens direktør, Johanne Prahl, i en kommentar bl.a. skriver, at man nu begynder at kunne aflæse de længerevarende konsekvenser af coronaen med dens nedlukninger, publikums utryghed og opbruddet i kulturvaner.

De stationære teatre har derfor nu en kolossal opgave i at reetablere og udbygge den salgsgivende kontakt til skoler og institutioner.

At det også står sløjt til med salget hos de turnerende børneteatres opsøgende virksomhed, fordi skoler og institutioner holder igen med at købe hele forestillinger hjem, er en anden side af den kedelige situation, der også her en langvarig eftervirkning af coronaen, kombineret med kommunale kulturbesparelser, ændrede skoleplaner m.v.

Det er sjældent, at børneteatret kommer frem i medierne. Og som altid er den politiske bevågenhed svær at få øje på. Der er ingen aktuelle initiativer og økonomisk håndsrækning til at vedstå forpligtelsen til, at børn skal have de bedste muligheder for at opleve kultur både i teatre og på skolen.

Se mere om Scenits statistikker og nyheder m.v. på organisationens hjemmeside: https://www.scenit.dk

(Billedet: Den lilla søjle er 'børn og unge i gruppe', der står for skoler og institutioners besøg hos de stationære teatre – og afspejler nedgangen fra en 'normalsæson'. Illustration fra Scenits hjemmeside)

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne