5. december 2020

Børne- og ungepakke til kulturindsatser

Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om en børne- og ungepakke på samlet set 185 mio. kr. i perioden 2021-2024. 

Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2021-2024 til huskunstnerordningen, således at bevillingen til ordningen omtrent fordobles. Huskunstnerordningen sikrer, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder. Med det markante løft sikres det, at skoler og andre institutioner i højere grad får gavn af ordningen, og at børn og unge får et større kendskab til kulturen. 

Der afsættes endvidere en ramme på 20 mio. kr. årligt i 2021-2024 til mere ungdoms- og børneteater samt opsøgende teater. Aftalepartierne vil i foråret 2021 tage stilling til udmøntningen af rammen, herunder fastsætte nærmere formål og kriterier for indsatsen. 

Der afsættes endvidere 10 mio. kr. årligt i 2021-2024 til Levende Musik i skolen og landsdelsorkestrene. Levende Musik i Skolen har sammen med landsdelsorkestre og ensembler i deres respektive rammeaftaler med Statens Kunstfond et mål om at nå flere børn og indgå samarbejder på tværs af institutionerne. Med det yderligere løft vil institutionen kunne nå ud til flere målgrupper og øge kvaliteten i de koncerter, som børn og unge på skoler deltager i. 

Endelig er aftalepartierne enige om at afsætte 25 mio. kr. i 2021 til at forny bogsamlinger på landets daginstitutioner og fritidsordninger. 

Kilde: Finansministeriet 

! SE indlægget fra Henrik Køhler, direktør for Teatercentrum

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne