Af: Carsten Jensen

28. januar 2016

Folketeatrets chef Kasper Wilton og Filiorums leder og stifter Clarissa Meister-Petersen har indledt et samarbejde, der betyder, at der fra februar atter vil gæstespille teater for børn og unge i Nørregade (indsat er grafiske ikoner for det nye initiativ, 'U - teater for dig'). Foto: Martin Mydtskov

Børn og unge indtager Folketeatret

Så bliver der atter spillet teater for børn og unge på Folketeatret i København, der efter endt ombygning har etableret 'U - teater for dig', som er skabt i samarbejde med pop-up-teatret Filiorum. Folketeatrets chef, Kasper Wilton, ser frem til at kunne præsentere kvalitetsbørneteater, hvor repertoiret kurateres af en 'autonom' og innovativ aktør på børneteaterområdet.

Faktaboks

U - teater for dig

- Folketeatrets nye initiativ for børn og unge skabt i samarbejde med pop-up-teatret Filiorum, der står for kuratering og afvikling af forestillingerne og bl.a. tilbyder kunstnerisk laboratorium til forlængelse og bearbejdning af teateroplevelsen.

- U'et i spillestedsnavnet repræsenterer de forskellige aldersgrupper: Fra tUmling over jUnior til Ung - og der påregnes at spille for børn og unge mellem 0-16 år.

- Forestillinger afvikles i denne sæson på Snoreloftet, hvor der er plads til 75 tilskuere, men i princippet kan der afvikles 'U-aktiviteter andre steder i teaterhuset, som foyer, Hippodromen - eller uden for. På sigt tænkes etableret en egentlig scene til børneteater på etagen over Snoreloftet.

- De gæstende teatre spiller for en garanteret minimumsindtægt med mulighed for ekstraindtjening

- Den første (halv)sæson spilles der tre forestillinger:

* Meridiano Teatret: 'Al tid i verden' (4-21. februar) - se anmeldelse

* Teater Blik: 'Regn' (24. februar-6. marts) - se anmeldelse

*Teater Månegøgl: 'Fra mig til dig' (30. marts-14. april) - se anmeldelse

Se mere på www.folketeatret.dk

Lidt forhistorie:

Børnescenen blev skabt i kølvandet på fusionen mellem Folketeatret og turnevirksomheden Det Danske Teater i 2007. Første udspil hed Børneboxen med to forestillinger på programmet i efteråret 2007. Året efter blev navnet ændret til Børnescenen. 

Initiativtager til og første leder af Børnescenen var Gur Pedersen, der i øvrigt fungerede som arrangementschef på folketeatret.dk i perioden 2008-2010.   

Børnescenen blev støttet økonomisk af Københavns Teater (nu Det Københavnske Teatersamarbejde), hvis tilskud ifølge folketeatret.dk’s resultataftale 2008-11 var på 439.000 kr. årligt. Tilskuddet blev brugt til løn (deltidsleder), drift og underskudsdækning.

Børnescenen på Folketeatret fungerede som en åben scene for børneteater, både for gæstespil fra provinsens børneteatre og børneteatre med base i  hovedstaden. Man valgte at koncentrere sig om forestillinger for de 3-9-årige.

Børnescenen lukkede i 2013 efter bortfald af tilskuddet på en halv million fra Københavns Teater.

Læs artiklen 'Oppe på 1. sal'

Fra februar 2016 bliver der atter spillet teater for børn og unge i Nørregade, hvor det nye initiativ hedder 'U – teater for dig'.

Folketeatret har indgået et samarbejde med det Gentofte-baserede pop-up teaterspillested Filiorum, der gennem to sæsoner har været med til at sætte professionelt teater for børn og unge på landkortet i Gentofte Kommune med bl.a. mini-teaterfestivaler og udviklingen af projekt Scenekunst på Skoleskemaet.  

Filiorum skal stå for kuratering af repertoiret på den nye børnescene og tilhørende aktiviteter som kunstnerisk laboratorium til bearbejdelse af teateroplevelsen m.v.

Dermed er der skabt en innovativ afløser for den hedengangne Børnescenen, der blev etableret i kølvandet på fusionen mellem Folketeatret og turnevirksomheden Det Danske Teater (i 2007) og fungerede som en åben scene for børneteater i perioden 2008-13 med økonomisk tilskud fra Københavns Teater (nu Det Københavnske Teatersamarbejde). Da det bortfaldt, valgte Folketeatret at lukke Børnescenen i 2013.

Revitaliseret Børnescene

Men det rettes der altså op på nu, fortæller Folketeatrets direktør, Kasper Wilton, der har fundet økonomien til projektet via de seneste års positive økonomiske resultater for teatret. 

»I sæsonerne 2014/15 og 2015/16 har Folketeatret ikke kunnet præsentere børneteater på grund af ombygning af foyer og renovering af Snoreloftet og Store Scenes sal.

Efter gode erfaringer med at præsentere børneteater på Folketeatret i fem tidligere sæsoner, har vi besluttet at investere udviklingsmidler i at 'revitalisere' Børnescenen.

Der er ikke budgetteret med overskud, men en aktivitet, som sammen med andre initiativer skal øge interessen for at gå i teatret både hos børn, unge og voksne, samt som et tilbud til institutioner og skoler.

»Vi havde to ting, vi ville: Præsentere kvalitetsbørneteater og sikre at repertoiret og dermed børnescenen kunne køre 'autonomt', kurateret, fordi vi synes, at de, der har forstand på børneteater, skal stå for børneteater,« fortæller teaterchefen, der altså bad Filiorum og dets stifter og leder, Clarissa Meister-Petersen om at løse opgaven.

Snoreloftet og omegn

Hun foreslog som noget af det første at droppe navnet Børnescenen og kalde det for 'U – teater for dig', bl.a. fordi man efter den store ombygning af Folketeatret ikke længere har en egentlig børnescene, selvom der primært spilles på Snoreloftet.

»Men i udgangspunktet er Snoreloftet ikke 'U's faste spillested. I princippet kan en U-aktivitet foregå hvor som helst i huset, på Hippodromen, i foyeren eller i Ørstedsparken for den sags skyld! Så mere end at tale som 'U' som en 'scene' taler vi om 'U' som et initiativ,« siger hun. 

Da Snoreloftet både er en del af balkonfoyeren og et multifunktionelt rum, agter man at udnytte det, så når der vises forestillinger i 'U – teater for dig'-regi på Snoreloftet, vil scenografien fra den dagsaktuelle forestilling stå til skue for aften-publikummer der går til pause fra Store Scene eller Hippodromen og således får et pust af børneteater med i oplevelsen…

Samtidig fortæller Kasper Wilton, at selvom man efter ombygningen ikke har en egentlig børnescene, så håber man indenfor en overskuelig tidsramme at etablere en egentlig scene til børneteater på etagen over Snoreloftet.

Hæng ud i foyeren

Men ideen med en 'vandrende' 'U'-aktivitet giver også de unge besøgende mulighed for at opleve et stort teater med mange rum:

»Børnene og de unge tager ofte rum i brug på anderledes og overraskende måder, end de måske oprindelig var tænkt, og vi håber, at de vil 'hænge ud' i Folketeatrets nye foyer, for den må meget gerne bruges. Og at de ved at besøge Folketeatret bliver introduceret til 'teatret' som en naturlig del af deres liv. Et relevant sted, en kulturinstitution, som er vedkommende også for dem. Vi er et teater, der allerede producerer rigtig mange forestillinger hver eneste sæson, og at vi nu sætter skub i noget yderligere, gør vi fordi vi kan og ikke kan lade være, og fordi vi som institutionsteater også har lyst til at række ud og samarbejde på tværs af branchen,« lyder det ganske entusiastisk fra Kasper Wilton, der også har blik for, at de nye aktiviteter også er med til at opfylde de aktuelle politiske ønsker for skolens møde med det omkringliggende samfund og dets nøgleinstitutioner, som det fremstår i skolereformen.

Helt konkret ser han også frem til at præsentere teatrets nye små og lidt større gæster for de kreative efterbearbejdelsesmuligheder, som Filiorum har udviklet og tilbyder i forbindelse med 'U'-forestillingerne.

Kunstnerisk laboratorium og inspirationsmøde

»Vi tilbyder det kunstneriske laboratorium i 'U'-regi som en forlængelse af oplevelsen i teatersalen. Efterbearbejdelse og det at lade teateroplevelsen lagre sig hos børnene og de unge har været et element for samarbejdet mellem Filiorum og Folketeatret fra begyndelsen,« siger Clarissa Meister-Petersen, der også har andre planer, hvor konceptet 'Scenekunst på Skoleskemaet' også kunne være en mulighed. (Se mere på Filiorums hjemmeside).

»Vi arbejder p.t. på at identificere og afprøve forskellige muligheder. Det er ikke utænkeligt, at undervisning kunne tilbydes i forlængelse af en forestilling, der spiller i 'U'-regi, ej heller i forlængelse af en given egenproduceret Folketeater-forestilling,« siger hun og påpeger, at 'U – teater for dig' både er et tilbud til forældre og bedsteforældre med børn og børnebørn, men bestemt også er målrettet skoler og institutioner.

»Derfor har vi inviteret alle hovedstadens lærere og pædagoger til inspirationsmøde den 4. februar, hvor vi viser forestillingen 'Al tid i verden' og går i dialog omkring mulighederne for at bruge kunst og kultur og ikke mindst teater i det faglige og pædagogiske arbejde med børn og unge – og som forskning viser kan spille en stor positiv rolle for børnenes sociale og kognitive udvikling,« siger hun.  

En åben dør for godt børneteater

Men nu er børne- og ungdomsteater altså på vej tilbage i Folketeatret – i form af de gæstespil, som Filiorum udvælger helt uden indblanding fra Folketeatrets side, men  som markedsføres som en aktiv del af Folketeatrets gæstespilsrepertoire og aktiviteter:

»De forestillinger, som Folketeatret præsenterer som 'U – teater for dig', er gæstespil i traditionel forstand, og ideen er, at Folketeatret åbner sig overfor teatre, der producerer specifikt til børnene og de unge, men som ikke nødvendigvis råder over egen scene ligesom vi håber at få endnu flere børn og unge ind på Folketeatret,« siger Kasper Wilton.

»Vi ser således ikke 'U-teater for dig' som en åben scene, men som et initiativ under Folketeatret, der som udgangspunkt ikke har egenproduktioner eller samproduktioner men altså regulære gæstespil, som bliver valgt fordi Filiorum synes, det er noget af det bedste der er at vise.«

Og selvom Folketeatret gennem nogle år har sendt ungdomsforestillinger som 'Hunden er rask' og 'Goebbels Time' på turne tillige med de store familieforestillinger, så har man ingen planer om at producere eller samproducere børneteater til sin revitaliserede børnescene…

»Vi mener, at vi har så meget godt børneteater i Danmark, så ideen er at åbne vores døre for noget af det. Og en længere spilleperiode på et stationært teater med markedsføring vil forhåbentlig styrke de økonomiske vilkår for de børneteaterproducenter, vi kan samarbejde med,« siger Kasper Wilton.

De ser tiden an

'U – teater for dig' byder på tre gæstespil for de små og mellemste aldersgrupper her i sin første halvsæson, mens der ikke er aftalt et bestemt antal forestillinger for den kommende sæson – men den ufravigelige intention er at børn og unge skal møde 'høj scenekunstnerisk kvalitet, der giver publikum mere end blot underholdning', som Clarissa Meister-Petersen udtrykker det.

Og Folketeatrets tilbud om samarbejde med Filiorum er dermed endnu en interessant opgave for det få år gamle pop-up-spillested/teaterforening, hvis kreative ideer omkring børn og unges møder med teater bliver mødt med både interesse og begejstring.

Omkring det nyeste tiltag som 'U'-ansvarlig på Folketeatret er der ikke indgået indviklede konktrakter:

»Vi har en aftale om at evaluere samarbejdet omkring 'U-teater for dig' om nogle måneder og på den baggrund kigge på, hvorvidt samarbejdet skal fortsætte,« lyder det ganske prosaisk fra Clarissa Meister-Petersen.

Faktaboks

U - teater for dig

- Folketeatrets nye initiativ for børn og unge skabt i samarbejde med pop-up-teatret Filiorum, der står for kuratering og afvikling af forestillingerne og bl.a. tilbyder kunstnerisk laboratorium til forlængelse og bearbejdning af teateroplevelsen.

- U'et i spillestedsnavnet repræsenterer de forskellige aldersgrupper: Fra tUmling over jUnior til Ung - og der påregnes at spille for børn og unge mellem 0-16 år.

- Forestillinger afvikles i denne sæson på Snoreloftet, hvor der er plads til 75 tilskuere, men i princippet kan der afvikles 'U-aktiviteter andre steder i teaterhuset, som foyer, Hippodromen - eller uden for. På sigt tænkes etableret en egentlig scene til børneteater på etagen over Snoreloftet.

- De gæstende teatre spiller for en garanteret minimumsindtægt med mulighed for ekstraindtjening

- Den første (halv)sæson spilles der tre forestillinger:

* Meridiano Teatret: 'Al tid i verden' (4-21. februar) - se anmeldelse

* Teater Blik: 'Regn' (24. februar-6. marts) - se anmeldelse

*Teater Månegøgl: 'Fra mig til dig' (30. marts-14. april) - se anmeldelse

Se mere på www.folketeatret.dk

Lidt forhistorie:

Børnescenen blev skabt i kølvandet på fusionen mellem Folketeatret og turnevirksomheden Det Danske Teater i 2007. Første udspil hed Børneboxen med to forestillinger på programmet i efteråret 2007. Året efter blev navnet ændret til Børnescenen. 

Initiativtager til og første leder af Børnescenen var Gur Pedersen, der i øvrigt fungerede som arrangementschef på folketeatret.dk i perioden 2008-2010.   

Børnescenen blev støttet økonomisk af Københavns Teater (nu Det Københavnske Teatersamarbejde), hvis tilskud ifølge folketeatret.dk’s resultataftale 2008-11 var på 439.000 kr. årligt. Tilskuddet blev brugt til løn (deltidsleder), drift og underskudsdækning.

Børnescenen på Folketeatret fungerede som en åben scene for børneteater, både for gæstespil fra provinsens børneteatre og børneteatre med base i  hovedstaden. Man valgte at koncentrere sig om forestillinger for de 3-9-årige.

Børnescenen lukkede i 2013 efter bortfald af tilskuddet på en halv million fra Københavns Teater.

Læs artiklen 'Oppe på 1. sal'

Flere artikler

Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere