30. juni 2017

ASSITEJ får tre-årig støtte fra Statens Kunstfond

Da ASSITEJ Danmark i maj i Sydafrika fik til opgave at huse verdensorganisationens internationale sekretariat i København (se note), kunne organisationen kun i første omgang love at det ville være for et år, mens hele perioden normalt er på tre år – fra verdenskongres til verdenskongres.

Der var simpelthen ikke økonomisk støtte til mere, også selvom generalsekretariatet og den nye generalsekretær, Louis Valente, kan støtte sig til Teatercentrums sekretariat på den fælles hjemadresse i Farvergade i København.
Men nu er der gode nyheder, idet Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg (PUS) har givet tilsagn om en støtte på 1.200.000 kroner fordelt på 400.000 om året i tre år 2017-2020. Hvilket betyder, at generalsekretariatets ophold i Danmark bliver på tre år –  men man skal selvfølgelig stadig forsøge at skaffe flere midler til de mange opgaver.
Hos Louis Valente i ASSITEJ Danmark er glæden stor:

’Vi er i ASSITEJ meget glade og taknemmelige for, at udvalget har givet en betydelig treårig støtte – og vi ved, at det er resultatet af en svær prioritering af de relativt få midler udvalget råder over sammenholdt med antallet af ansøgninger. 
Generalsekretariatets placering i Danmark sikres med midlerne at kunne strække sig frem til 2020. Vi håber at denne placering kan udvikle det globale engagement og skabe betingelser for at endnu flere international vinde kan blæse ind over Danmark.
Støtten giver i hvert fald mulighed for at løfte en meget vigtig opgave for det globale scenekunstmiljø, og placere Danmarks bidrag og kompetencer centralt i udviklingen af scenekunst for børn og unge’
, hedder det i en glad meddelelse fra organisationen.

Læs også portrætartiklen om Louis Valente og hans syn på generalsekretariatet  og dets opgaver.

(Billedet: PUS har med en treårig støtte sikret, at Louis Valente kan sidde som ASSITEJs internationale generalsekretær frem til 2020. Foto: Søren K. Kløft)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne