10. november 2020

ASSITEJ aktiv i nyt europæisk samarbejdsforum

European Theatre Forum 2020 (https://www.europeantheatreforum.eu/) er er skabt af et europæisk scenekunstkonsortium, der er igangsat af EU-Kommissionen og er særlig interessant, fordi det for første gang samler et ellers meget fragmenteret scenekunstlandskab.

European Theatre Forum 2020 bliver afviklet som en innovativ online-platform med møder, diskussioner m.v.

ASSITEJ's danske generalsekretær, Louis Valente, er medlem af det konsortium, der har skabt forummet og repræsenterer ASSITEJ International, der især er engageret i programmets samtaler første og anden dag – omkring mangfoldighed og bæredygtighed.

'Scenekunstlandskabet i Europe er meget sammensat i forhold til nationale og institutionelle virkeligheder. Det er særdeles positivt, at dette konsortium sikrer en kontinuerlig dialog på tværs af disse forskelligheder, og at dialogen er forankret i EU-kommissionen, og dermed kan lede til konkrete ændringer i Creative Europes støtteprogrammer og EU’s kulturpolitik', lyder det fra Louis Valente.

'Set i et ASSITEJ-perspektiv er det meget vigtigt, at scenekunst for børn og unge er fast integreret i samarbejdet. Vores del af branchen indeholder en særlig virkelighed, fordi vi samles om at berige et særligt publikum med scenekunst (børn og unge), fordi vores formidling indeholder turnéer med spillesteder af en særlig karakter (skoler, børnehaver, biblioteker mv), og fordi vi derigennem har ”demokratisk” adgang til alle samfundslag – ikke kun til de børn, hvis forældre har for vane at gå i teatret'.

'Mit håb er, at vores deltagelse på lang sigt kan sikre at scenekunst for børn og unge får den synlighed og økonomiske prioritering i støtteprogrammer og politiske initiativer, som vi bør have. Samt at de samtaler om mangfoldighed, bæredygtighed og lige adgang til kultur for alle, som vores del af feltet har stærke erfaringer med, kan berige dialogen og politikudviklingen', siger Louis Valente, der håber på større økonomisk opbakning til arbejdet. 

”ASSITEJ’s generalsekretariat, der er placeret i Danmark, finansieres pt af danske midler. Med baggrund i at vores del af branchen sikrer scenekunst til rundt regnet en fjerdedel af Europas borgere, og at ASSITEJ har 2500 medlemmer i 28 europæiske lande, mener jeg at ASSITEJ og et europæisk ASSITEJ-netværk bør finde støtte i Creative Europe’s Netværksstøtteprogram, hvor organisationer som IETM, European Theatre Convention og European Festival Association finder finansiering'. 

'Jeg håber, at European Theatre Forum og det europæiske scenekunstkonsortium kan være et skridt på vejen til dette, og jeg håber, at Statens Kunstfond og evt. Kulturministeriet vil være med til at støtte dette initiativ. Det er en mulighed for at udvikle scenekunst for børn og unge på europæisk niveau og for at styrke Danmark i det europæiske kultursamarbejde. Vi har ASSITEJ Internationals generalsekretariat i Danmark, hvilket åbner døren til en masse muligheder, som vi pt ikke har ressourcerne til at udnytte.”    

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne