12. februar 2021

Arbejdslegater, projekttilskud og huskunstnerordning

*Særlige arbejdslegater for corona-ramte kunstnere:

Statens Kunstfond er nu klar til at modtage ansøgninger til de særlige arbejdslegater for professionelle kunstnere, hvis økonomi har været påvirket i løbet af 2020 – og det har de fleste vist oplevet. Puljen er på 25. mio. kr., og der gælder særlige regler for indtjening og indtjeningstab for at komme i betragtning.

Læs mere om muligheder og ansøgning her – fristen er 1. marts 2021.

* Tilskud til projekter for musikdramatik, ny opera og beslægtede udtryksformer:

Musikdramatisk udvalg giver tilskud til tværæstetiske projekter i krydsfeltet mellem musik og scenekunst. Man tilgodeser primært nyskrevne, nykomponerede og eksperimenterende projekter, herunder også projekter rettet mod børn og unge.

Puljen er for professionelle aktører og gruppe m.v. og tilskuddet er typisk højst 150.000 kr.

Læs mere om muligheder og ansøgning her – fristen er 1. marts 2021.

* Arbejdslegater til skabende kunstnere:

Legatudvalget for Scenekunst støtter udviklingen af kunstnere med en vis produktion bag sig og arbejdslegaterne retter sig primært mod enkeltpersoner. Man kan ikke søge om et bestemt beløb, for Legatudvalget beslutter størrelsen på arbejdslegatet, som også kan falde ud som et treårigt arbejdslegat.

Læs mere om muligheder og ansøgning her – ansøgningsfrist er 2. marts 2021

* Huskunstnerordningen:

Huskunstnerdningen blev beriget med ekstra 10. mio. kr. årligt i perioden 2021-24 i den nye finanslov, hvad der fordoblede den pulje, der er til rådighed.

Huskunstnerordningen har til formål at sikre, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder 

Forudsætningen for at søge Huskunstnerordningen er, at en professionel kunstner og en institution har etableret et partnerskab om et huskunstnerforløb og bl.a. har aftale om medfinansiering af kunstnerhonorar. 

Læs mere om muligheder og ansøgning her  – ansøgningsfrist er 2. marts 2021

* Huskunstnerordningen Artist in Residence:

Den tilknyttede ordning under Huskunstnerordningen, Artist in Residence-ordning, gælder for længerevarende projekter.

Læs mere om muligheder og ansøgning her – ansøgningsfrist er 2. marts 2021

(Billedet: Der er 1. og 2. marts deadline for ansøgninger til række kunststøtteordninger, herunder et særligt arbejdslegat til corona-ramte kunstnere. Arkivillustration: Bob Katzenelson)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne