1. maj 2022

Arbejdslegater og nye formater

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst, der tildeler legater og stipendier til skabende kunstnere inden for scenekunst, har netop uddelt arbejdslegater til 36 scenekunstnere for en samlet sum på 3,9 mio. kr. Støtten gives på baggrund af ansøgerens samlede kunstneriske virke, og i alt 185 havde søgt.

’Vi har modtaget et væld af dybt kvalificerede ansøgninger, der viser mod og iderigdom til, hvordan scenekunsten kan tage nye former og insistere på at bevæge sit publikum med spørgsmål til tiden. Mange ansøgere er optaget af, hvordan vi skaber forbindelser og resonans igen efter en tid præget af nedlukning og afstand. Her søger mange landskabet som scene i forsøget på at forbinde os med naturen, mens andre er optaget af dybdegående research i mødet med lokalbefolkningen. Flere ansøgere har fokus på publikumsinddragende formater, der konfronterer samfundsrelevante dilemmaer og skaber rum for debat og forandring’, lyder det fra udvalgsleder for Legatudvalget for Scenekunst, Lisbeth Burian – der sidder i udvalget sammen med Karen-Maria Bille og Nikolaj Mineka.

Otte ansøgere modtager legater på 200.000 kr., og blandt dem også tre, der opererer i børne- og ungdomsteatersegmentet og har bl.a. fået følgende ord med på vejen:

* Gertrud Exner har gennem de seneste år med Teater Blik udforsket forskellige materialers fysiske muligheder, som en del af sit unikke scenesprog. Nu vil hun eksperimentere med dukkeanimation og skabe fortællinger med optiske illusioner. Det koreografiske og det auditive går hånd i hånd i hendes forestillinger. Exner undersøger grænselandet mellem det genkendelige og det fremmede, og er i stand til at møde barnet i det abstrakte, samtidig med at insistere på nærværende scenekunst af høj kvalitet for de mindste.  

Stephanie Thomasen har de seneste seks år som kunstnerisk leder og koreograf i dansekompagniet Uppercut Danseteater skabt intense forestillinger med sans for at skildre det groteske og komiske i den menneskelige sårbarhed, hvoraf flere af forestillingerne er blevet præmieret. I denne sæson er hun aktuel med sidste del af trilogien ’Plejer er død – Kalinka’. Thomasen har en tro på den kollektive skabelsesproces, hvor dialog er hjørnestenen. Hendes forestillinger er ofte en akkumulation af hendes koreografiske formsprog og den fælles kreative proces med input fra alle medvirkende.  

* Pia Markussen har siden 2001 som kunstnerisk leder for turneteatret Opgang 2 markeret sig som en dramatiker og instruktør, der går helt tæt på ungdomslivets evige udfordringer. Med sine forestillinger kæmper hun mod fordomme, mistillid og fremmedangst for et ofte teateruvant publikum i hele landet. Igennem en årrække har Markussen, i regi af Opgang 2, kørt talenthold for unge med flerkulturelbaggrund. Netop nu har hun fokus på research blandt sårbare unge til sine kommende forestillinger, hvor hun vil arbejde med svære tematikker, der kredser om identitet og tilhørsforhold.  

Andre kendige fra børne- og ungdomsteaterområdet er bl.a. Betina Grove (70.000 kr.); Marc van der Velden (100.000 kr.), Mette Rosleff (100.000 kr.) og Sif Jessen Hymøller (70.000 kr.)

Se alle tildelinger på www.kunst.dk / tildelinger / scenekunst / arbejdslegater for scenekunst

(Billedet: Gertrud Exner, der her ses i forestillingen ’Mørkesti og solskinsdryp’ med sit eget TeaterBlik, er blandt de 36 scenekunstnere, der har modtaget arbejdslegater fra Legatudvalget for Scenekunst. Foto: Maria Grønlund)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne