19. marts 2016

Ansøgere på pinebænken

Da fristen for at ansøge om at blive lille storbyteater i København for perioden 2017-20 udløb 16. november sidste år, var der 29 ansøgere i bunken.

Ifølge planen for udvælgelse af de små storbyteatre for perioden skulle Kultur-og Fritidsudvalget den 7. april 2016 udpege, hvilke teatre der skal indgå i ordningen fra 1. januar 2017.

Nu er det imidlertid blevet meddelt fra forvaltningen, at da Københavns Kommune endnu ikke har det nødvendige udkast til en budgetaftale fra Kulturministeriet og derfor ikke kender til den endelige budgetramme til de små storbyteatre for den kommende periode, må man udskyde datoen for udvælgelse af teatrene.

Det ventes nu i stedet at ske på Kultur-og Fritidsudvalgets møde 28. april 2016.

Og dermed er både de eksisterende små storbyteatre i København og de 18 andre ansøgere altså efterladt på pinebænken nogle uger endnu.

Se artiklen om Københavns små storbyteatre og den kommende udvælgelse, 'Mange om buddet' – og noten om de 29 ansøgere.

(Billedet: P.t. er der fem stationære børneteatre under Københavns Kommunes lille storbyteater-ordning, mens flere af de øvrige 11 også lejlighedsvis producerer børneteater. Men lige nu venter hele 29 ansøgere på afgørelsen for perioden 2017-10. Collage fra artikel)

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne