12. april 2014

18,3 mio. kr. fra SKPS

Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Scenekunst, der afløste Scenekunstudvalget 1. januar, har netop barslet med sin første uddeling af støttemidler, kaldet vinteruddelingen, til professionel scenekunst for henholdsvis voksne og børn – samt uddeling fra pulje til international teaterudveksling.

De hårde facts er:

– Scenekunst for voksne: 208 ansøgninger – 35 imødekommet med et samlet bevillingsbeløb på 10.716.000 kr.

– Scenekunst for børn:  74 ansøgninger – 17 imødekommet med et samlet bevillingsbeløb på 4.086.250 kr.

– International Teaterudveksling:  99 ansøgninger – 57 imødekommet med et samlet bevillingsbeløb på 3.502.507 kr.

Dermed har projektstøtteudvalget – som navnet til trods også skal uddele driftstøtte og som man vel bliver nødt til at forkorte SKPS – altså uddelt i alt 18,3 mio. kr.

Teateravisen.dk ville vældig gerne dykke lidt ned i især støtten til børneteatrene, men uvist af hvilken grund er denne liste ikke at finde på Kulturstyrelsens hjemmeside, mens de to øvrige kategorier er oplistet.

Portalen vender følgelig tilbage, når listen over projektstøtte til børneteatrene er tilgængelig for den interesserede offentlighed.

I mellemtiden kan man jo studere listen over støtte til international teaterudveksling – følg dette link – og glæde sig over, at bl.a. Teatercentrum, ASSITEJ Danmark,  Gruppe 38, Teater Refleksion, Teater My, Sofie Krog Teater, Limfjordsteatret, Batida og Secret Hotel er blandt de producenter eller formidlere af professionel scenekunst for børn og unge, der har fået støtte.

Det er – vistnok for første gang – også muligt via listen at se alle dem, der IKKE fik støttetilsagn.

Hvor næste deadline for at søge i den sammenbragte internationale pulje allerede er 1. maj, er 2. juni 2014 sidste frist for at søge den store (sommer)pulje for teater for voksne og for børn, hvor driftsstøtte uddeles.

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne