5. januar 2009

Zeppelin fra BTS til FAST

Teatret Zeppelin, der efter mange år som turnerende børneteater (under navnet Teaterbutikken og siden Teaterbutikken & Søn) slog sig med som fast familieteater i København i 1994, meldte sig ved årsskiftet ind i FAST, Foreningen Af Små Teatre.

Samtidig meldte man sig ud af BørneTeaterSammenslutningen – dog med den kattelem, at man beder BTS’ bestyrelse anvise en mulig formel, der giver nedsat medlemskab med nedsat kontingent. For som teatrets økonomiansvarlige, Jan Grube Christensen, siger, så er BTS en vigtig organisation, som man fortsat ønsker at støtte, men at man bare ikke har råd til fuldt medlemskab af begge organisationer.

Baggrunden for dette organisatoriske skift skal givet findes i en konflikt, hvor flere af de stationære københavnske børneteatre har ytret utilfredshed med, at BTS efter deres mening primært støtter op omkring de turnerende børneteatre.

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne