28. november 2012

Vil du være huskunstner?

Statens Kunstråd har netop udsendt et nyhedsbrev for at gøre opmærksom på de muligheder, der ligger i Huskunstnerordningen, som giver støtte til professionelle kunstneres formidlingsarbejde til og med børn og unge.

I nyhedsbrevet fortæller en forfatter, en billedkunstner og en danser, hvad de fik ud af at lave kunst med børn og unge, og en lang række (børne)teaterfolk har også gjort brug af ordningen gennem årene.

Og det er ikke for tidligt at tænke på at få fremtidige projekter på papiret, idet ansøgningsfristen for huskunstnerprojekter i det følgende skoleår (efterår 2013/forår 2014) er 5. februar 2013.

Huskunstnerordningen giver kommunale og pædagogiske aktører i børns hverdag mulighed for at få tilskud til besøg af professionelle kunstnere inden for billedkunst, musik, litteratur og scenekunst. Kunstnerne formidler kunsten til børn og unge mellem 0 og 19 år, så de møder den professionelle kunst på en anderledes måde, end det sker i den almindelige undervisning eller i dagtilbuddet.

Statens Kunstråd dækker 75 pct. af udgifterne til honorarer, mens skolen eller dagtilbuddet betaler de resterende 25 pct. samt eventuelle udgifter til materialer o.lign.

I 2011 modtog Statens Kunstråd 262 ansøgninger til ordningen. Der blev givet 159 tilsagn om støtte, og i alt blev der givet tilskud for 10,2 mio. kr.

Det gennemsnitlige tilskud lå altså på 64.151 kr. Dog kan der være meget stor forskel på de enkelte tilsagn, som afhænger af, hvor lang tid projektet løber og hvor mange samarbejdspartnere der indgår.

Læs mere om Huskunstnerordningen, ansøgningsfrister, formalia m.v. her:

www.kunst.dk/om-os/statens-kunstraad/initiativer/huskunstnerordningen/

Man kan også læse artikler her fra portalen om børneteaterfolks projekter inden for ordningen: ’Projektmagernes støttehjul’ & ’Fra børneteater til huskunstner’.

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne