18. november 2011

Udskiftning i Repræsentantskabet

De får ikke penge for det, men er til gengæld bl.a. med til at udpege medlemmer til både Kunstrådet og de fire fagudvalg, herunder Scenekunstudvalget.

De sidder i fire år og udpeges af organisationer, institutioner og interessegrupper inden for dansk kunst og kultur, samt af Folketingets partier og de kommunale organisationer og forventes at varetage baglandets interesser.

Vi taler om Repræsentantskabet for Statens Kunstråd, der netop har udskiftet to teaterfaglige medlemmer, idet Sus Hauch (Batida) og Niels Vendius (Thy Teater) erstatter Gitta Malling (Limfjordsteatret) og Jeanne Blyme.

Sus Hauch er indstillet af ASSITEJ og det tidligere BTS, der nu er en del af TIO, mens Niels Vendius er indstillet af Danske Teatres Fællesorganisation og det tidligere FAST, der nu ligeledes er en del af TIO.

Mens Sus Hauch bl.a. har været aktiv som bestyrelsesmedlem i BTS i de seneste mange år, har teaterdirektør Niels Vendius tidligere været ansat hos FAST, så de to nye medlemmer har også en solid baggrund om det område, som de nu skal repræsentere i Repræsentantskabet, der p.t. består af 26 medlemmer – og hvor man også finder Lars Salling, formand for Danmarks Teaterforeninger, og Katja Holm, formand for Skuespillerforbundet.

Formanden for Repræsentantskabet er i øvrigt ligeledes skiftet ud, idet den tidligere radikale politiker Elisabeth Arnold – der nu er udviklingschef i en medicinalvirksomhed – er blevet udpeget til posten af den ligeledes radikale kulturminister.

Ikke mindst udpegningen af medlemmer til Scenekunstudvalget har jo børneteaterområdets interesse, og her har Repræsentantskabet i det nuværende SKU ’ansvaret’ for Lene Vestergård, Niels Andersen og Erik Pold.

Udover at følge med i Kunstrådets arbejde og udpege medlemmer til udvalgene skal Repræsentantskabet i øvrigt osse arrangere et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet.

Mere på www.kunst.dk

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne