23. februar 2016

Tredje symposium på og om Teaterøen

Teaterøen er i fuld gang med at definere og udvikle rammerne for et virke som produktionshus, spillested, kompetencecenter, publikumsmagnet, værested for kunstnerisk mangfoldighed m.v.  på den yderste spids af Refshaleøen, der for de mere geografisk ukyndige er en del af Amager.

Derfor inviterer man i løbet af vinteren til en række visions- og drømmemøder, hvor alle kan møde op og give deres besyv med. Det første blev afholdt 10. november med fokus på 'Teaterøen som produktionshus', det næste 14. januar med fokus på 'Teaterøen som kompetencecenter for den publikumsinddragende scenekunst' – og nu følger tredje visionsmøde, der har overskriften: Hvad er det ideelle præsentationshus for din kunst og dine produktioner' – som i sagens natur henvender sig mest til kunstnere og producenter.

Visionen med Teaterøen er at skabe en åben platform, der står på fire ben: Et produktionshus, et præsentationshus, et sted for residencies og et udviklingscenter.  Og Teaterøen, der i forvejen råder over ganske mange bygninger, har lige udvidet med Afmagnetiseringsstationen, så det innovative værested for scenekunst nu er på ca. 5000 kvadratmeter fordelt på kontorer, prøvelokaler, scener, værksteder, lydstudie, grønne områder, badebro, vand og himmel.

Men som man skriver i indbydelsen til visionsmøde-3: 'Vi er intet uden kunstnerne, producenter, entreprenører og visionære drømmere og slidere. Vi kan ikke gøre det uden jer!'

Visionsmødet finder sted i dag, tirsdag 23. februar kl. 15-20 hos Teaterøen på Refshaleøen. Og som ved de andre møder er der mulighed for at samles om et måltid sidst på dagen. Deltagelse i mødet er gratis, mens medspisning koster 75 kr. og kræver hurtig tilmelding til helle@teateroen.dk  

Artiklen 'En ø fuld af muligheder og mangfoldighed' fortæller om Teaterøen og visioner for stedet.

(Billedet: Teaterøens marinekasernebygning, der er udgør en slags hovedsæde for det driftige projekt på Refshaleøen. Foto: Teaterøen)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne