Af

19. januar 2017

TIO ønsker et mere vidensbaseret grundlag for dialog om Aprilfestival

TIO-formand Dorthe Skøtt Bebe og FDU-formand Nikolaj Mineka kommenterer kommentaren 'Hvad med solidariteten?':

 

På Teateravisen kan man i artiklen 'Hvad med solidariteten?' læse Carsten Jensens udlægning af TIO og Teatercentrums formodede uenigheder. TIO er ikke blevet kontaktet i forbindelse med udarbejdelsen af artiklen, som indeholder en række udsagn, der ikke stemmer overens med vores opfattelse af forløbet. Hermed et forsøg på at forklare, hvad der er op og ned set med vores øjne. 

På TIOs generalforsamling i september 2016 besluttede medlemskredsen at nedsætte et Festival- og distributionsudvalg, der skal bidrage til at udvikle og videreudvikle festivaler og salgsplatforme på scenekunstområdet. Formålet er at skabe bedre rammer for, at et bredt udbud af danske og udenlandske turnéforestillinger for børn, unge og voksne kommer rundt i landet og når flere potentielle publikummer. 

TIO oplever, at turnéområdet, og særligt markedet for det turnerende børneteater, er under pres, og vi mener, at der er behov for at arbejde med at udvikle området i dialog med arrangørerne af de platforme, hvor teatrene afsætter deres produktioner.   

 

Kort tid efter generalforsamlingen blev TIO kontaktet af Teatercentrums ledelse, der også havde besluttet at nedsætte et udvalg med en del af de samme arbejdsopgaver. Teatercentrum havde udarbejdet et kommissorium, der beskrev udvalgets opgave som at udarbejde et idékatalog som Teatercentrum kunne inddrage i arbejdet. TIO mente et idékatalog var for uforpligtende et grundlag til at involvere sig i et større udviklingsarbejde og forsøgte herefter at sikre udviklingsudvalgets resultater større vægt i det videre arbejde med udviklingen af festivalen. Men TIO kunne ikke blive enige med Teatercentrum om formuleringen af dette. Vi vælger derfor foreløbigt at takke nej til at udpege medlemmer til udvalget og inviterer i stedet til et møde mellem ledelserne i Teatercentrum og TIO.

 

Vi oplever, at udfordringerne med udarbejdelsen af det omtalte kommissorie er et symptom på noget helt andet. Nemlig at dialogen mellem os i virkeligheden bør starte med en fælles drøftelse af vores respektive interesser og udgangspunkt i forhold til formidling og udbredelse af scenekunst til børn og unge. Altså en mere grundlæggende snak om vores ønsker og drømme og relationer til hinanden. 

Invitationen til Teatercentrum blev sendt før jul, hvor formanden for TIOs Festival- og distributionsudvalg Nikolaj Mineka også var i telefonisk kontakt med Teatercentrums leder, Henrik Køhler. Vi var klar over, at når TIO i første omgang sagde nej tak til at deltage i Teatercentrums udviklingsudvalg, så kunne det tolkes som om, at TIO i samme stund afviser samarbejde. Det er imidlertid ikke sagen, og da vi ønskede at imødegå den potentielle mytedannelse, offentliggjorde vi efterfølgende invitationen på Proscenium.

Det rigtigt, når Carsten Jensen skriver, at der blandt flere teatre er forskellige frustrationer omkring Aprilfestivalen, men TIO er ikke afklaret i vores svar på spørgsmålet om festivalens kommende udvikling. Festival- og distributionsudvalget er i gang med at tilrettelægge den vidensindsamling, der skal give os et bredt funderet indblik i TIO-teatrenes oplevelser, behov og ønsker for Aprilfestivalen. Når vi kender dem, kan vi tage udgangspunkt i de konkrete tilbagemeldinger og derfra forhåbentlig samarbejde med Teatercentrum om festivalens videre udvikling. Dette var også den oprindelige plan omkring arbejdet i Festival- og distributionsudvalget. At der skulle tilvejebringes et vidensbaseret grundlag for dialog med blandt andet arrangørerne af Aprilfestivalen. 

 

Carsten Jensen spørger i sin kommentar også, hvor solidariteten er i dansk børneteater, og TIO omtales i artiklen som en organisation, der udelukkende repræsenterer de store og etablerede teatre på festivalen. Det er korrekt, at alle små storbyteatre, og næsten alle egnsteatre, er medlemmer hos TIO, men ud af de 71 medlemsteatre, der i dag er organiseret i TIO, er knap en tredjedel det, vi kalder projektteatre.  Alle professionelle og producerende teatre kan melde sig ind i TIO, der også imødekommer de mindste teatres økonomiske virkelighed ved at give mulighed for medlemskab til reduceret kontingent.

 

Nikolaj Mineka er teaterleder på Teatret Møllen og formand for FDU og Dorthe Skøtt Bebe er teaterleder på Team Teatret og formand for TIO

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg