18. marts 2018

Tilbud om kunstnerbesøg til færøske skolebørn

Færøerne efterlyser kunstnere til 'Listaleypurin', hvis formål er at give eleverne i de færøske for- og folkeskoler mulighed for opleve forskellige kunstformer af høj kvalitet i deres eget skolemiljø. Det er således de smukke nordatlantiske øers egen udgave af 'den kulturelle skolesæk', som Listaleypurin nogenlunde kan oversættes til. Og her er også børneteater-projekter følgelig velkomne.

Forslag til kunstprojekter indsendes gennem Listaleypurins hjemmeside www.listaleypurin.fo, hvor ansøgningskemaet udfyldes online: "Ansøgningsformular for kunstnere".

Alle ansøgere skal udfylde dette skema samt vedhæfte tydelig dokumentation og præsentation af kunstprojekterne.

En udvalgskomité vælger 12–15 projekter, som hver vil blive betalt fra 20.000 til 60.000 DKK. Det tildelte beløb dækker besøg på ikke mindre end fem skoler og ikke mere end ti skoler. Listaleypurin afgør hvor mange og hvilke skoler, der vil modtage kunstprojekterne.

Tidsperioden for turnéen bliver planlagt i samråd med kunstnerne.

Indleveringsfrist for projektforslag er 15. april 2018. Mere information hos Listaleypurins projektkoordinator, Rannvá Káradóttir: – listaleypurin@listaleypurin.fo – tlf +298 210125. 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne