7. februar 2013

Ti forestillinger fik refusionsgodkendelse

Så foreligger resultatet af den sidste omgang showcases for det siddende Refusionsudvalg, der takker af 31. maj 2013. (Se evt. artiklen om udvalgets arbejde: ’Fagets udpegede vogtere’).

Der var tilmeldt 22 forestillinger til de to afdelinger i henholdsvis Horsens 19. januar og Vanløse 26.-27. januar, men tre forestillinger blev trukket inden afviklingen, således at udvalget skulle vurdere 19 forestillinger.

Det endte med ti godkendelser og ni afslag. Da man siden efteråret 2007 har valgt den praksis kun at offentliggøre navnene på de godkendte forestillinger, nævnes de afviste normalt ikke her på portalen længere. Dog er det jf. vedstående debatindlæg fra Niels Vandrefalk ikke længere nogen hemmelighed, at Refusionsudvalget atter har afvist en forestilling fra Holbergteatret. 

Det skabte en voldsom debat, da det skete med forestillingen 'Far, Mor får børn' for et par år siden – hvor adskillige aktører, inkl. Teatrenes InteresseOrganisation, måtte på banen for at kommentere Niels Vandrefalks angreb på Refusionsudvalgets praksis og det, han følte var manglende opbakning fra sin egen organisation, og hvor bl.a. redaktør Me Lund efterlyste en egentlig ankeinstans.

Niels Vandrefalk havde dengang som nu barsk kritik af Refusionsudvalgets arbejde – og glæder sig nu blot over, at der snart sker udskiftning af udvalget…

Men her er så listen over de godkendte forestillinger: 

– Teater uden vægge: Diagnose Utilpas (F)

– Dannebro: Freja (F)

– Ensemble Tiram: Gaven (F)

– Superreal: Sådan er det da at være menneske (F)

– Teater Lille Hest: De tusind traner (F)

– Teater Fantast: Mustafa's Kiosk – en Strid teaterkoncert (F)

– Søholm Park Teatret: God jul, Cirkeline

– Teater Panto: Pjerrots Pudsige Planter/Pjerrots Juleknas

– Kenneth Baun: Ole Opfinder og huskehatten

– Dunkelblå: Hvem der først bliver vred

(F)'et markerer, at disse forestillinger p.t. er tilmeldt Festival 2013 i Morsø, Thisted og Skive kommuner og med refusionsgodkendelsen således både kan tage på festival og lade sig optage i repertoirekataloget Den Røde Brochure – og selvfølgelig ikke at forglemme: Blive solgt til halv pris, fordi kommunerne får refunderet 50 pct. af forestillingsprisen af staten.

En enkelt forestilling påkalder sig særlig opmærksomhed, idet 'Hvem der først bliver vred' på ingen måde er en ny forestilling. Den har Troels Kirk Ejsing spillet mange gange – og med refusionsgodkendelse – i regi af Det Fortællende Teater, men efter at han har stiftet sit eget teater, Dunkelblå, og taget diverse forestillinger med sig, har Refusionsudvalget altså valgt at indkalde forestillingen til et serviceeftersyn.

Derfor skal det også med her, at forestillingen blev anmeldt helt tilbage i november 2003 af Kirsten Dahl i BørneTeaterAvisen nr. 127. Den kan findes via dette link

Med afgørelserne fra Refusionsudvalget i hus kan arbejdet med Den Røde Brochure fortsætte. Den udkommer nogle uger før festivalen og har altså som adgangskort, at forestillingerne er refusionsberettigede.

Det gælder tilsvarende for den store festival i april – og med den showcase-afledte udlugning i tilmeldingerne kan Festival 2013 p.t. gøres op til 114 teatre og 175 forestillinger. Erfaringsmæssigt vil en del forestillinger (og enkelte teatre) dog falde fra inden festivalstart i april. (se mere på www.aprilfestival.dk)

Læs mere om Refusionsudvalget og refusionsgodkendelse, godkendte forestillinger m.v. på www.kunst.dk

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne