28. november 2010

Teatre skal bruge Finbas for at komme til festival

Ordet Festivalinformationsbasen (Finbas) bliver snart en del af mange børneteatres ordforråd. Finbas er nemlig navnet på Teatercentrums nye online-informationsdatabase, som i fremtiden skal håndtere tilmelding og alle informationsstrømme i forbindelse med den store festival, der afvikles i april – og hvert år et nyt sted i landet.

Finbas åbner tirsdag 30. november, og det er så meningen, at alle de teatre, der er interesseret i at deltage i Festival 2011 i Randers, skal tilmelde deres forestillinger online via Teatercentrums festivalhjemmeside.

Alle teatre, der tidligere har været på festival, modtager i disse dage mail om Finbas og om, hvordan man skal logge på etc., fortæller Teatercentrums informationsmedarbejder, Søren Kløft, der også bedyrer, at Teatercentrum har gjort meget for, at tilmeldingsproceduren kan opleves så enkel og gennemskuelig som overhovedet muligt:

F.eks. henter Finbas alle sine data (bl.a. teatrenes stamdata og forestillingsoplysninger) direkte fra Tereba (Teater Register Databasen – der er én samlet informationsdatabase med oplysninger om professionelle teater- og scenekunstproduktioner i Danmark, som giver teaterproducenter og arrangører mulighed for at oprette, redigere og få publiceret informationer om deres produktioner. Det betyder, at hvis man som teater allerede er registret dér, så er meget af arbejdet allerede gjort.

Når oplysningerne først er hentet fra Tereba er det efterfølgende muligt at redigere i dem og tilpasse informationen til festivalbrug.

Frem mod festivalen i april vil Finbas for de tilmeldte teatre fungere som et informationssystem, hvor teatrene hele tiden kan logge sig på og få de seneste festivalrelevante informationer om f.eks. arrangementer og praktiske forhold. Det er så også med til at spare på de porto-tunge papirudsendelser til teatrene i månederne op til festivalen.

Søren Kløft fortæller, at man de seneste 14 dage har arbejdet intenst på Teatercentrum, med at prøvekøre og teste Finbas-systemet, og at Teatercentrum nu glæder sig til at se Finbas fungere som et led i institutionens nye strategi om at forsimple og tydeliggøre informationsflowet omkring festivalen.

Følg med og læs løbende mere om festivalen i Randers, der afvikles fra 3.-10. april 2011: www.festival2011.dk

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne