15. oktober 2021

Teaterprojekt gør børn klogere

Et stærkt og vedholdende samarbejde mellem Aarhus Kommune, Spar Nord Fonden og Aarhus Teater omkring Åben Skole-læringsprojektet 'Ej Blot Til Lyst' betyder, at der nu er bevilget yderligere tre mio. kr. til videreførelse af projektet, som blev indledt i 2015 og nu er sikret frem til 2025.

Aarhus Teaters læringsafdeling står bag 'Ej Blot Til Lyst'' har til formål at sikre, at skolebørn og deres lærere gennem mødet med scenekunsten kan dygtiggøre sig. Og dermed bliver børnene ikke blot dygtigere til dansk, men også klogere på livet, viser en forskningsrapport fra Aarhus Universitet. 

Og omfanget af succesen kan også gøres op i tal, som det fremgår af pressemeddelelsen om projektets fortsatte eksistens:

Når 'Ej Blot Til Lyst' 3.0 får sin foreløbige afslutning i 2025, vil knap halvdelen af Aarhus Kommunes folkeskoler have deltaget i et partnerskab med AT Læring. 6.250 børn i primært indskoling/mellemtrin vil have stiftet bekendtskab med scenekunsten i danskfaget, sagt replikker og spillet små scener for deres kammerater. 265 dansklærere vil have stået i mesterlære på Aarhus Teater i løbet af et helt skoleår, hvor de har fået nye redskaber til at inddrage scenekunsten i danskfaget og skabe en motiverende og varieret undervisning for eleverne.

I 2017 lavede Kirsten Dahl i øvrigt en grundig og omfangsrig midtvejsevaluering her på portalen (se artikel) af det daværende tre-årige 'Ej Blot Til Lyst'-projekt, som med en ny donation i 2018 kunne videreføre projektet til 2021og altså nu er sikret yderligere frem til 2025.

Dermed når det stort anlagte og formentlig mest omfattende teaterpædagogiske projekt i Danmark (indtil videre…) op på ti års virke. Og med rapporter og konferencer i kølvandet er det blevet undersøgt og dokumenteret, hvad scenekunst og æstetiske læreprocesser kan bidrage med i folkeskolens dansk-undervisning. Og hvad det ellers noget stedmoderlige drama som skolefag kan opgraderes til.

Se mere på Aarhus Teaters hjemmeside under AT Læring: https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/

(Billedet: Mange tusinde skolebørn har via mødet med scenekunsten på Aarhus Teater dygtiggjort sig i danskfaget, mens deres lærere har fået nye kompetencer til undervisning i drama. Foto: Mikkel Christensen/Aarhus Teater) 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne