30. juni 2020

Teaterøen fortsætter…

Da Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune 16. april udvalgte de teatre, der skal udgøre puljen af små storbyteatre fra 1. januar 2021 og de næste fire år, blev Teaterøen som eneste af de nuværende teatre valgt fra (se artiklen 'Goddag til Anemonen, Teatergrad og Glimt').

Dermed mistede Teaterøen ikke alene status som lille storbyteater, men også den årlige støtte på ca. 1,5 mio. kr. – i øvrigt den næstlaveste blandt de nuværende 12 teatre i ordningen.

Efter at have haft et par uger til at overveje konsekvenserne har Teaterøen lagt en plan for, hvad der fremadrettet skal ske. Teaterøens direktør, Peter Kirk, ridser situationen op:

'Gennem de sidste fire år har lille storbyteater-bevillingen løftet især to opgaver: at gøre det muligt for offentligheden at opleve scenekunst i alskens formater på Teaterøen og understøtte en (stadig fattigere) branches muligheder for at kunne tilgå prøvefaciliteter til nogenlunde billige priser. I korte træk har foreningen Lille Storbyteatret Teaterøen haft dette som sit formål', lyder det fra ham i en dugfrisk pressemeddelelse.

Den manglende bevilling fra årsskiftet betyder, at Teaterøen sætter det offentlige program på pause. Man vil afvikle de fleste programsatte arrangementer i efteråret 2020. Således bliver, Teater Tapas, Vildskud Festival, Transformations Festival og Det Frie Felts Festival afviklet, mens COTYA-festivalen for børn og unge, programsat til september, bliver aflyst og dermed blot nåede at leve et enkelt år i forbindelse med afviklingen i 2019.

'Til gengæld vil Teaterøen fortsat forvandle og udvikle sig. De omkring 100 forskellige teater-, danse- musik og operakompagnier, som benytter de omkring 10 prøvelokaler i kortere og længere perioder. Film- og tv-hold, fotosessions, de mange par, der vil holde bryllupper, de mange seminarer, workshops, middage og møder som virksomheder, ledere, universiteter etc. vil fortsat holde til på øen. Alt det og meget mere er selvsagt velkomment!', lyder det fra Peter Kirk.

Teaterøen blev oprettet på Refshaleøen i 2013 som en erhvervsdrivende forening (se artiklen 'En ø fuld af muligheder og mangfoldighed') som et resultat af det store engagement – og i øvrigt også private investering – fra Peter Kirk og hustru Tilde Knudsen, der også står bag Teater Asterions Hus og senest Teater Møn. Konstruktionen gør det ifølge Peter Kirk muligt at lade Teaterøen fortsætte som en privat forretning uden offentligt tilskud. Og det agter man så at gøre, indtil en eventuel anden model viser sig.

Se også Peter Kirks indlæg om Teaterøen og den kunstneriske udvikling.

(Billedet: Teaterøen består af en hovedbygning og en række andre bygninger på Refshaleøen på det nordligste del af Amager og er brugssted for en lang række scenekunstkompagnier. Foto: Teaterøen)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne