20. april 2018

Teater · Performance · Pædagogik

Act-Fact Copenhagen er en ny platform for teater- og performancepædagogiske uddannelser, kurser og projektudvikling, der nu lancerer en to-årig uddannelse på deltid i moderne kultur, teater, performance, pædagogik og formidling.

Uddannelsen er modulbaseret og tilrettelægges i samarbejde med C:NTACT, Nørrebro Teater og teatret ZeBU, ligesom der samarbejdes andre kunstnere fra teater- og performanceteaterscenen i form af iscenesættere, koreografer, lysdesignere og scenografer m.fl. – samt teaterpædagoger kunstpædagogiske akademiske miljøer.

På anden del af uddannelsen arbejdes der projektorienteret, tværæstetisk og interkulturelt, og de studerende får mulighed for netværksdannelser i professionelle teater- og performancepædagogiske miljøer. Desuden tilbydes en specialisering i international kulturskabelse. De internationale moduler foregår i udlandet.

Act-Fact Copenhagen markedsfører sig med bl.a. erfaringer fra samarbejdet med Universität der Künste Berlin om Masteruddannelsen i Teaterpædagogik (2008-2016) og lover, at 'Teater · Performance · Pædagogik-uddannelsen kvalificerer til at agere i uddannelses- og kulturfeltet

Samlet pris for uddannelsen er 48.000 kr.

Der holdes informationsmøde onsdag den 16. maj, kl. 17-19 på Edison Teatret, Edisonsvej 10, 1858 Frederiksberg C.  Der er optagelsesworkshop samme sted lørdag den 16. juni, kl. 10-18 – og studiestart er sat til primo september.

Se mere om uddannelse, ansøgning, optagelse m.v. på: https://www.act-fact.dk/teater-·-performance-·-pædagogik.html

(Billedet: Dette dynamiske og indholdsrige foto ledsager pressemeddelelsen om den nye uddannelse. Foto: Act-Fact Copenhagen)  

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne