28. november 2022

Team Teatret rammes af kommunale besparelser

Herning Kommune skal spare op mod 80 mio. kr. over de næste år, og i den del af spareplanen, der dækker kultur- og fritidsområdet kommer ikke mindst det lokale egnsteater Team Teatret i klemme som den lokale kulturinstitution, der står til at skulle spare mest.

Det sker dog ikke i den aktuelle egnsteaterperiode, der løber fra 2021-24, men fra 2025 vil det kommunale tilskud blive reduceret med 550.000 kr. årligt.

Men som egnsteater vil et mindre kommunalt tilskud også betyde, at det statslige refusionsstøtte også vil falde. Den aktuelle refusionsprocent er i øvrigt 36,9 % og vil i 2023 og 24 være minimum 35 %.

Den statslige refusion af de kommunale udgifter til egnsteatre kan maksimalt nå op på 50 %, men vil formentlig holde sig i nuværende leje også for den kommende egnsteaterperiode fra 2025-29.

Team Teatret forventer, at man kommer til at undvære omkring 870.000 kr. årligt fra 2025, og teaterdirektør Dorthe Bébe regner med, at det helt konkret vil betyde, at teatret årligt må lave en produktion mindre – ligesom besparelserne formentlig også vil betyde reduktion i medarbejderstaben, der p.t. består af 11 fastansatte.

Johs. Poulsen (R), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune, beklager, at kulturen og hermed altså også det lokale egnsteater, bliver ramt af den kommende sparerunde, men understreger, at teatret trods alt har to år til at tilpasse organisationen til den nye økonomi.

Men som teaterdirektør Dorthe Bébe udtrykker det til TV Midtvest, går de kommende besparelser ikke kun ud over teatret, men en hel kunstnerisk fødekæde:

’De små teatre er nogle af de steder, hvor man kan få lov, som ny dramatiker, at prøve kræfter med mediet, at skrive værker til scenen. Og nogle af de dramatikere er jo dem, der ender med at skrive 8-10-12-mands værker til de store scener’.

Team Teatret regnes for landets ældste egnsteater og kunne fejre 50-års jubilæum i 2018 (se artikel) og økonomien er skruet sammen af flere elementer: Det kommunale driftstilskud udgør i 2022 ca. 7,5 mio. kr. fra Herning Kommune, mens Ikast Brande Kommune bidrager med ca. 50.000 kr., som Team honorerer med årlige forestillinger og dramapædagogiske forløb. Desuden modtager Team Teatret et særligt statsligt tilskud med udgangspunkt i den amtslige bevilling, som teatret havde til og med 2006, hvor amterne blev nedlagt. Dette særlige statslige tilskud udgjorde i 2020 ca. 2.6 mio. kr.

Men Dorthe Bébe mener bestemt også, at kommunen får noget for pengene:

»Team Teatret spiller en stor rolle i kulturlivet i Herning Kommune. Vi bidrager med både egenproducerede forestillinger, gæsteforestillinger fra hele landet og ikke mindst vores dramapædagogiske arbejde, der de senere år har foldet sig mere og mere ud. For fem år siden overtog teatret driften af kommunens scenekunstskole og har siden da øget elevtallet med mere end 75%. Herudover er teatret også at finde, når der laves kulturfestival i byen og andre lokale initiativer. Også med særlige kunstneriske værker skabt til lejligheden.«

»Teatret står i forvejen foran en strategiproces, der skal sætte retning for de kommende års arbejde. Og selvom det er trist at det bliver med en noget mindre økonomisk ramme, så glæder vi os dog alligevel over at skulle i gang med processen om at skabe Team Teatret version 2025,« siger teaterdirektøren til Teateravisen.

(Billedet: Teaterleder Dorthe Skøtt Bébe foran Team Teatret og plakaten for jubilæumsforestillingen, da teatret i 2018 kunne fejre 50-års jubilæum. Det glade smil gælder selvklart ikke de aktuelle spareplaner. Foto: Team Teatret)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne