21. april 2016

Statens Kunstfond støtter kunst i hele landet

Forleden offentliggjorde Statens Kunstfond årsberetningen for 2015, der giver et samlet faktuelt overblik over fordelingen af kunststøtten i Danmark. Og omfanget: I 2015 modtog Statens Kunstfonds 12 kunstfaglige udvalg i alt 12.567 ansøgninger. Heraf blev de 6.596 støttet med i alt 531 mio. kr.

Der blev bl.a. uddelt arbejdslegater til talentfulde danske kunstnere for knap 80 mio. kr., mens den største andel af støtten fordelte sig på en lang række forskellige projekter og aktiviteter rundt omkring i Danmarks 98 kommuner.

Og det er tydeligt, at den vedvarende kritik fra regeringen og kulturpersoner vest for Valby Bakke om total skævvridning af fordelingen af støttemidler er taget i ed i den pressemeddelelse, der ledsager årsberetningen. Og som søger at tilbagevise den mere unuancerede udlægning af, at alle de statslige kulturkroner havner i hovedstaden:

'Når det gælder den geografiske spredning af kunststøtten i Danmark, viser tallene fra 2015, at hovedstadsområdet p.t. tegner sig for i alt 63 procent af alle ansøgningerne til Statens Kunstfond. Tilsvarende gik 45 procent af Statens Kunstfonds midler til projekter og aktiviteter, der fandt sted i hovedstadsregionen. Når det gælder de øvrige regioner i Danmark er der en fornuftig balance mellem antallet af ansøgere og antallet af tildelinger, men udvalgene i Statens Kunstfond ser gerne flere ansøgninger fra provinsen.

Statens Kunstfonds årsberetning fra 2015 understreger, at det statistisk set p.t. er sværere for ansøgere fra hovedstadsområdet end fra provinsen at få støtte fra Statens Kunstfond. Samtidig viser tallene fra 2015, at der er en klar tendens til, at mange kunstnere og institutioner har en stor mobilitet i deres arbejde. Dette kommer til udtryk ved, at en relativt stor andel af støttemodtagere gennemfører deres projekter eller aktiviteter andre steder, end der hvor de selv har adresse. F.eks. var det kun lidt over halvdelen af de støttede aktiviteter fra ansøgere i Region Hovedstaden, som også foregik i hovedstaden. Resten af aktiviteterne var spredt ud over landet og i resten af verden'.

Her er link til årsberetningen.

(Billedet: Grafik over ansøgere og fordeling af kunststøttemidler. Grafik og kilde: Statens Kunstfonds årsberetning 2015)

(caj) 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne