6. september 2023

Søg om refusionsgodkendelse af forestillinger

Har man som teater nye forestillinger, der ikke er produceret med tllskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst eller produceret af teatre, som får driftstilskud under lov om scenekunst, skal man ansøge om refusionsgodkendelse – og her er ændrede ansøgningsfrister.

Næste frist er 2. oktober 2023 kl. 14, mens første frist i 2024 er sat til 1. marts 2024.

Refusionsgodkendelse er helt essentielt for ustøttede turneteatres mulighed for at kunne sælge deres forestillinger, fordi arrangørerne (kommuner, privatskoler og ungdomsuddannelser m.v.) får refunderet halvdelen af forestillingsprisen af staten via Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger.

Desuden får alle refusionsgodkendte forestillinger for børn og unge (0-15 år) adgang til Aprilfestival (næste gang i Esbjerg 14.-21. april 2024) og har mulighed for at annoncere i repertoirekataloget Teater for børn og unge, også kendt som Den Røde Brochure.

Læs mere om refusionsordning og ansøgning på kunst.dk

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne