9. maj 2012

Slut med UBOT!

Udvalget vedrørende Børneteater og Opsøgende Teater (UBOT) nedlægges som statsligt udvalg, mens det hidtidige sekretariat, Teatercentrum, fortsætter som kompetencecenter og selvejende institution og ny bestyrelse.

Det var blot et af de helt konkrete og længe ventede aftryk af den nye teaterlov, som træder i kraft 1. juli år – og som blev vedtaget i Folketinget i går i løbet af blot otte minutter – eller ca. 18 minutter mindre end førstebehandlingen tog 23. marts.

Den effektive sagsbehandling skyldes bl.a., at lovforslaget primært er en udmøntning af en aftale, som blev indgået blandt hovedparten af Folketingets partier allerede  21. juni sidste år (Se artiklen ’Et serviceeftersyn’.

Det er således nu også vedtaget at nedlægge den egnsteaterkonsulentordning, som Kulturstyrelsen egenhændigt nedlagde allerede ved årsskiftet…

Fremover skal evt. evalueringer og udbetalinger fra kvalitetsudviklingspuljen foretages af Scenekunstudvalget (SKU).

Af andre ændringer af betydning for det børneteaterproducerende segment er, at  kommunerne får mulighed for fremover at få refunderet større tilskud til de små storbyteatre og egnsteatrene, fordi de gældende maksimumsgrænser for, hvor stor en andel af det kommunale tilskud der refunderes af staten, lempes.

I ’voksenafdelingen’ betyder gårsdagens vedtagelse, at den ofte udskældte organisation Københavns Teater skifter navn til Det Københavnske Teatersamarbejde, mens de teatre, som indgår i ordningen, sikres mere selvstændighed i forhold til samarbejdsorganisationen, som ikke længere skal udpege teatrenes bestyrelser og direktører. 

Desuden indføres der fælles regler for de store teatre, som omfatter Den Jyske Opera, Folketeatret, Odense Teater, Aalborg Teater og Aarhus Teater.

(Kilde: Proscenium)

Læs også teaterprofessor Jørn Langsteds klumme om den nye teaterlov. 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne