Af

25. april 2012

Skal dansk børneteater virkelig blive ved med at være en hemmelig succes?

Gitta Malling, formand for TIO – Teatrenes InteresseOrganisation – holdt denne tale ved Festival 2012’s officielle åbning mandag 23. april 2012 i Ringsted Kongrescenter som reaktion på, at kulturminister Uffe Elbæk kalder dansk børneteater for en 'hemmelig succes':

  

Teaterfestivalen for børn og unge har rundet de 40 år. Mange teatre turnerer rundt i hele verden, og udenlandske gæster kommer ikke bare til Danmark for at købe dansk børneteater, men de kommer også som kunstnere for selv at blive inspireret.

Og så bliver dansk børneteater – i Danmark – omtalt som en hemmelig succes!?

Dansk børneteater er noget helt specielt. De ordninger, der findes eller har eksisteret -refusionsordningen, UBOT, RBOT, egnsteaterordningen, lille storbyteaterordningen og Scenekunstudvalgets årlige uddelinger til børne- og ungdomsteatret på 25 % af udvalgets samlede bevilling – har været med til at fostre et væld af forskellige teatergrupper – en kæmpe og uundværlig mangfoldighed, som har været, og stadig er, en form for væksthus, som enhver teaterkunstner i udlandet misunder. Dette skal der værnes om og videreudvikles på.

Vores fokus på at komme ud til skolerne – kunne sætte en forestilling op i ethvert lokale og spille professionelt teater for børn der, hvor deres hverdag udspiller sig – er et særkende. Langt de fleste børn i Danmark har i dag set teater mindst én gang, før de er færdige med 9. klasse. I mange kommuner stræber man efter at børnene ser én teaterforestilling om året.

– Og alligevel er dansk børneteater en hemmelig succes.

Dansk børne- og ungdomsteater har ikke en speciel stil. Der udvikles mange forskellige interessante stilarter. Men det, der kendetegner dansk børne- og ungdomsteater, er, at det er i øjenhøjde med børnene. Vi tager i teatrene vigtige emner op, der optager børnene, men ikke på en belærende måde. Det vigtige er at indfange lige netop de emner, der rører dem – tryllebinde børnene. Vi som teatre har behov for at være i stadig udvikling. Vi eksperimenterer alle med ny dramatik, devising, nye muligheder med teknologi, det interaktive og sansende. Vores mange eksperimenter smitter af på resten af teaterlivet i Danmark. De store scener fører det videre, der bliver skabt på de små scener.

– Og alligevel er dansk børneteater en hemmelig succes.

Danmarks børn, deres forældre og lærere/skoleledere vil gerne have, at deres børn ser teater.

Og derfor satser de store scener nu også rigtig meget på at producere børneteater. Der er jo et marked. De store teatre har penge til at hente børnene gratis i busser ude på skolerne. Danmarks børn skal ud i de rigtige teatre. Men teater på de store scener bliver aldrig det samme som teater for 40, 80 eller 100 børn på de små teatre eller ude på skolerne. Og det skal man have øje for. De store teatre kan noget helt andet. Og det er dyrt og derfor skal der også mange ind, hver gang. Det kan de også i udlandet. Det er ikke specielt!

Alligevel er det interessant, at de små teatre og scener producerer 75 % af alt den scenekunst, der bliver produceret i Danmark – 75%. Og vi producerer 90 % af alt børneteater i Danmark.

– Og så er dansk børneteater en hemmelig succes!

Vi producerer 75 % af det samlede udbud af scenekunst i Danmark, men de små teatre får kun 13 % af det samlede statslige tilskud, og kun en del af de 13 % går til børneteatret – så det er måske derfor at kulturministeren kalder dansk børneteater en hemmelig succes. Staten har ikke prioriteret dansk børneteater.

Vi har krise i Danmark. Det betyder, at vi også på de små teatre må se på, hvor vi kan spare. Og det er vi også rigtig gode til. For det har vi altid gjort. Vi har effektive administrationer. Ansatte med mange funktioner. Udfordringerne og opgaverne er mange. Kun de seje bliver tilbage. For lønnen er lav i forhold til resten af arbejdsmarkedet. Og arbejdstiden er skæv: Det er tidlige morgener, lange dage, mange løft, kolde lokaler, kold kaffe. Og alligevel elsker vi vores arbejde og vil ikke bytte det med et andet. Vi har vilje, gåpåmod, er omstillingsparate og kreative.

Man kan lære rigtig meget om effektive organisationer ved at kigge lidt ind bag om på de små teatre i Danmark. Her får man virkelig noget for pengene.

Og så skal I huske på, at vi på de små teatre bliver ramt af besparelser på flere områder. Vi mærker det, når staten fastfryser bevillingerne og skærer i vores tilskud. Vi mærker det, når kommunerne hele tiden skal finde flere penge til teatrene, fordi den statslige refusionsprocent går ned. Vi mærker det, når skoler, biblioteker og daginstitutioner må spare. Dette har desværre været en realitet i mange år. Så når man nu vil bede os om at spare igen – så er der ikke mere at spare af. Vi er helt i bund. Jo, men så skal vi spare kunsten væk.

Krisen mærker vi i helt ekstrem grad i forhold til vores mange freelanceansatte. De bliver presset af A-kassesystemet i en grad, så vi mister gode kunstnere – og det er et stadigt stigende problem. Flere og flere bliver presset væk fra freelancearbejdet i dansk teater og over i andre faste job – eller ud i fast arbejdsløshed som det jo nok mest er i dag. Mange teaterfolk vil gerne supplere deres kunstneriske arbejde med et andet arbejde, men systemet tager desværre ikke hensyn til disse mennesker. Det er både for hårdt og for besværligt at være freelancer i Danmark. Dette er et område, regeringen virkelig skal se på for, at vi kan vedblive med at være i udvikling.

Så kære kulturminister, kære Uffe Elbæk: Nu skal dansk børne- og ungdomsteater prioriteres. I skal i regeringen anerkende, at det er en succes, der skal prioriteres, en succes der ikke kun fortjener et skulderklap og et løft, men en aktiv indsats. De små teatre kan noget helt specielt, når det gælder dansk børne- og ungdomsteater.

Vi har brug for, at du og regeringen indgår i dette samarbejde og ser på området fra flere vinkler, så vi ikke bare vedbliver med at være en hemmelig succes. Send dit europæiske Team Culture med en gammel bulet turnebil ud og mød det danske børneteater i hele Europa. Så skal du nok få inspiration til, hvordan vi inspirerer de nye generationer, der skal bære os gennem krisen og ud på den anden side.

Dansk børne- og ungdomsteater kan blive endnu mere fantastisk og være med til at løfte skolen, udviklingen og dansk kultur i udlandet op på et endnu højere plan. Men det kræver, at man fra politisk side vil det. Og vil I det, kan vi med sikkerhed love, at her får I meget for pengene. De midler, der tilfalder området, vil virkelig blive brugt på kunst og udvikling. Børneteater er en god investering. Undersøgelser viser, at her er der både et stort eksport- og vækstpotentiale.

Så når I nu vælger at have fokus på at udvikle netop denne hemmelige succes, så må I turde at gå hele vejen.  Ikke bare tale om det ved lejligheder som denne. Nu vil vi ikke holde på hemmeligheden længere. Nu vil vi fortælle det vidt og bredt. Vi vil ikke længere være en hemmelig succes – vi vil være en succes. En dansk succes, som man tør satse på!!

Gitta Malling, formand for TIO – Teatrenes InteresseOrganisation

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg