13. maj 2013

Scenekunstudvalget holder forårsseminar

Statens Kunstråds Scenekunstudvalg (SKU) afvikler hele to nogenlunde identiske seminarer over to påfølgende dage, når der 16. maj på Teater Refleksion i Aarhus og 17. maj i Dansehallerne i København åbnes op for diskussionerne om scenekunstens udfordringer og hvordan de skal tackles.

Der vil således være godt med branchefolk, organisationsfolk og enkelte andre interesserede til de to seminardage, der begge har fire emner som fokusområder:

– Diversitet og ligestilling: Hvordan kan de enkelte projektteatre arbejde aktivt med ligestilling og diversitet? Og hvordan er det et aktiv i forhold til at udvikle kvaliteten af den scenekunst, der produceres i Danmark?

– Digital scenekunst: Hvordan påvirker den digitale udvikling scenekunsten lige nu? Hvilke nye medier er på banen og hvornår går det fra at være scenekunst til noget helt andet?

– Internationalisering: Hvor er det mest interessant at satse internationalt? Hvad står man overfor, når man agerer internationalt, hvilke udfordringer følger der med?

– Publikumsudvikling: Hvordan får man nye publikummer i teatret? Hvordan kan man som scenekunstner arbejde aktivt med at tænke sit publikum ind i det kunstneriske projekt?

Seminariet har fået tilknyttet fire skribenter, der skriftligt skal dokumentere, hvad seminariets debatter udmunder i. 

Scenekunstudvalget består af Rikke Juellund (formand), Anders Ahnfelt-Rønne, Niels Andersen, Lene Vestergård og Erik Pold.

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne