19. juni 2014

Scenekunstuddannelser til høring

I september sidste år barslede et kulturministerielt nedsat udvalg med nye tanker om det scenekunstneriske uddannelsesområde, og nu foreligger der fra kulturminister Marianne Jelved et lovforslag, der herefter sendes i høring.

I udvalget sad en række repræsentanter for scenekunstens faglige organisationer og undervisningssteder – herunder Teatercentrums leder, Henrik Køhler –  og man foreslog en ny og mere fleksibel struktur, således at fremtidens skuespillere, scenografer, instruktører m.v. fik flere muligheder både undervejs i uddannelsen og mulighed for overbygningsuddannelser.

Det betyder, at fremtidens studerende vil kunne tage en tre-årig bacheloruddannelse og siden supplere med en kandidatgrad i fx ledelse, pædagogik eller kommunikation, således at der kan opstå jobmuligheder også uden for scenekunstbranchen.

Man kan se lovforslaget og udvalgets udredning på Kulturministeriets hjemmeside – og mens forslaget er i høring, kan portalens læsere jo fornøje sig med teaterprofessor Jørn Langsteds klumme, Under Langsteds Lup, fra november sidste år, hvor han tager udvalgets 'Udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet' ved vingebenet…

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne