16. januar 2020

Scenekunstner søges til Korea-Nordic Connection 2020

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) søger en professionel scenekunstner (kunstner, producent, tekniker ol.) til Korea-Nordic Connection 2020. Det omfatter netværksmøder i hhv. København og Helsingør i maj 2020 i forbindelse med CLICK-Festivalen og i Seoul i oktober 2020.

Der er ansøgningsfrist 31. januar.

Korea-Nordic Connection-programmet støtter international udveksling og samarbejde mellem nordiske og koreanske professionelle scenekunstnere, som arbejder i krydsfeltet mellem scenekunst og teknologi. Udvekslingen giver scenekunstnere fra Korea og Norden mulighed for at udveksle praksis og erfaringer med disse temaer med det formål at fremme mulighederne for langsigtede kreative udvekslinger og samarbejder.

Formålet med dansk deltagelse i programmet er, at danske scenekunstnere får mulighed for at udvikle deres kunstneriske udtryk og arbejdsformer gennem international erfaringsudveksling samt at udvide deres internationale netværk. 

Første netværksmøde er 21.-24. maj 2020 i København og Helsingør. De koreanske og nordiske deltagere mødes med lokale scenekunstnere og producenter, som har ekspertise inden for arbejdet i krydsfeltet mellem kunst og teknologi, for at dele, reflektere over og indgå i kritisk dialog om erfaringer, cases og praksis.

Andet netværksmøde er i oktober 2020 i Seoul, Korea. De koreanske og nordiske deltagere mødes i forbindelse med Performing Arts Market Seoul med lokale og internationale scenekunstnere og producenter for at dele, reflektere over og indgå i kritisk dialog om erfaringer, cases og praksis vedrørende arbejdet i krydsfeltet mellem kunst og teknologi. 

Der ydes et tilskud til rejseudgifter, diæter, hotel og honorar i forbindelse med deltagelse i Korea-Nordic Connection Program 2020. Ud over rejselegat følger adgang til undervisning, arbejdsfaciliteter, samt mulighed for sparring og netværksopbygning med de andre deltagere. 

Se mere om ansøgning m.v. på kunst.dk

Billedet: Plakaten for Seoul Performing Arts Festival, der afvikles 3.-20. oktober 2020 med deltagelse af bl.a. danske Odin Teatrets 'The Chronic Life' og er en del af Performing Arts Market Seoul. Foto: SPAF)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne