28. november 2013

Sara Topsøe med i nyt SKU

Nu er der endelig kommet navne på tre af de fem medlemmer, der fra årsskiftet skal udgøre det, der bliver til Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Scenekunst i forbindelse med implementeringen den nye kunststøttelov, der samler Statens Kunstråd og Statens Kunstfond i én organisation, Statens Kunstfond.

De nuværende fem udvalgsmedlemmer af det nuværende Scenekunstudvalg (SKU) fratræder dermed mere end et års tid før den oprindelige periodes ophør.

Det er Statens Kunstfonds Repræsentantskab, der har udpeget de tre medlemmer til det kommende projektstøtteudvalg for scenekunst i Statens Kunstfond – som portalen fortsat vil forkorte til SKU – og  i december udpeger kulturministeren yderligere to medlemmer til udvalget.

De udpegede medlemmer er:

– Geir Sveaass, sceneinstruktør og tidl. teaterchef på Aalborg Teater

– Kasper Daugaard Poulsen, koregraf, danser og performer

– Sara Topsøe-Jensen, scenograf, performer og iscenesætter 

Ikke mindst Sara Topsøe-Jensen (foto) er særdeles bekendt med og af dansk børne- og ungdomsteater i sin egenskab af stifter og leder af Carte Blanche, der er egnsteater i Viborg og producent af en lang række roste og eksperimenterende forestillinger for børn og unge.

Også Kasper Daugaard Poulsen har gjort sig erfaringer inden for børneteaterområdet, bl.a. med aktiviteter Club Fisk, som han stiftede i 2003, og helt aktuelt med teaterforedragsforestillingen 'Hoved & Hale', skabt sammen med danseteatret Secret Hotel.  

Der har været knas omkring aflønningen af medlemmerne i udvalget, der bliver tildelt   flere opgaver, bl.a. omkring egnsteatrene og gæstespil på de københavnske scener – men som if. planerne skal have 50.000 kr. mindre om året end nu, hvor honorarerne i øvrigt if. Kulturministeriets hjemmeside er 249.681 kr. årligt til de fire menige medlemmer og 340.509 kr. til formanden.

Både det siddende udvalg og Teatrenes InteresseOrganisation (TIO) har protesteret, sidstnævnte har i et brev til Kulturministeren og Kulturudvalget bl.a. henvist til, at honorarnedsættelsen er i strid med den politiske aftale om reform af kunststøttesystemet, hvoraf det fremgår, at fagudvalgene skal oprustes økonomisk.

(caj) 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne