10. maj 2016

Samarbejdsaftale og udviklingsplatform

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst – i kort udgave PSU – ønsker  et øget samarbejde mellem institutionsteatre og teater- og scenekunstgrupper  til gavn for scenekunstens udvikling.

Derfor har PSU afholdt møder med både institutionsteatre og de teatre, der modtager støtte fra udvalget. Og man har ladet sig inspirere af en tysk samarbejdsmodel, kaldet Dobbelpass Fund, der nu er blevet brugt som inspirationsgrundlag for den nye samarbejdsaftale.

Den nye samarbejdsaftale, der gælder allerede fra 1. juni i år, omfatter tllskud til produktion af nye forestillinger, hvor alle aftaler skal godkendes af PSU senest tre måneder før prøvestart. Udvalget vil lægge vægt på bl.a. kunstnerisk gensidighed, klare økonomiske fordelingsaftaler mellem samarbejdspartnerne og vilje til flerårige samarbejdsaftaler, og dertil kommer en række minimumskrav omkring produktion, venue, teknik, synlighed, billetsalg m.v.

Man kan læse mere om samarbejdsaftalen her:

Samarbejdsaftalen bliver et væsentligt punkt på Projektstøtteudvalgets snarlige gå-hjem-møde torsdag 12. maj, hvor også den nyetablerede Udviklingsplatform for Scenekunst er på programmet og den nye leder, Egil Bjørnsen, vil orientere om platformens kommende virksomhed (se note)

Gå-hjem-mødet, der efterfølges af en netværksdel, afholdes torsdag 12. maj kl. 16,30 i Slots- og Kulturstyrelsens lokaler på H.C. Andersens Boulevard 2, mødelokale 7 (brug indgangen th. på Hammerichsgade).

(Billedet: Projekstøtteudvalget 2014-17 består af formanden Ditte Maria Bjerg (stort foto) samt (øv.tv. og uret rundt:) Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Sara Topsøe-Jensen og Mikael Fock. Foto: Kunststyrelsen)

(caj)  

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne