Af

24. januar 2017

Refusionsudvalget udviser: Kunsten at score selvmål

Niels Vandrefalk kommenterer Refusionsudvalgets indlæg om deres brug af '5-sæsoners-reglen':

Gang på gang afslører Refusionsudvalget sin faglige og etiske invaliditet i ord og gerning. Som nu, hvor udvalget i desperation tyr til en forsvarstale for sine hovedløse gerninger.

I afslaget på ’En Landsbydegns dagbog’ hedder det ordret: Refusionsudvalget anerkender Niels Vandrefalk Andersens skuespilmæssige faglighed og hans betydning for dansk teater, men vurderer samtidigt, atpræsentationen samlet set ikke udviser et scenekunstnerisk kvalitetsniveau, der berettiger til refusion.

Udvalget taler med to tunger her. Og begrunder sin definitive afgørelse med et paradoks, der udelukkende betjener sig af det intetsigende, subjektive, uformelige ord ’kvalitetsniveau’.

Nu lukker udvalget så alligevel op for sin bedømmelse af forestillingens ’kvalitetsniveau’ i sit indlæg i teateravisen.dk:

Vi har set forestillinger, der har fremstået tilsandede og dårligt vedligeholdte, både hvad angår timing og præcision i udførelsen og med nedslidte scenografier og kostumer. Forestillinger, der har fremstået rutinemæssige og trætte og med manglende dynamik og præsens. Hvor den intention og entusiasme der lå i den oprindelig instruktion har fortabt sig i tidens tåger. Vi har set forestillinger der har virket anakronistiske, forbenede og ude af trit med tiden.

Aha, en forestilling baseret på en af vore største forfattere, Steen Steensens Blichers geniale tekst, ofte kaldt ’verdens bedste novelle’, placeres i denne kontekst. Om end den over 17 år er forædlet mere end 100 gange i mødet med publikum af alle kategorier i det ganske land. Sendt af sted med en femstjernet anmeldelse i ryggen og udfoldet af en kunstner med en ’skuespilmæssig faglighed’, som baseret på 50 års merit og en helt unik uddannelse i denne genre bag sig stadig gløder.

Med dette selvmål har udvalget endegyldigt blottet sig i al sin nøgenhed og ligger som det har redt. En stor tak til lovgiverne, at de har skånet kunstvurderingen på det niveau med max fire år i tjenesten på Statens vegne.

Niels Vandrefalk er teaterleder på Holberg Teatret

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg