Af

28. oktober 2018

Refusionsudvalget: Sådan arbejder vi og sådan er vores vurderingskriterier

Refusionsudvalget svarer på Søren Ovesens kommentar: 'Refusionsudvalget er på arbejde – og historien gentager sig':

Kære Søren

Tusind tak for dit indlæg og dine forslag til hvordan vi kan gøre tingene på en anden måde i forhold til vores udvalgsarbejde. Det er vi glade for.

Vi har selv gjort os en del overvejelser og har allerede haft flere snakke om de punkter, du nævner. Angående det med at være retfærdige: Du bemærker bl.a., at vi tolker begrebet om ”lighed” for stramt, men det er faktisk sådan, at vi allerede nu ”på papiret” godkender grupper og forestillinger, som de fleste af os har set og har et stort kendskab til. Den procedure vil vi fortsætte med og selvfølgelig løbende diskutere. Vi ønsker ikke at være rigide, men vil gerne være retfærdige.

Ifølge den bekendtgørelse vi arbejder efter, som er udarbejdet af Kulturministeriet på baggrund af høringssvar fra hele branchen, kan vi i særlige tilfælde godkende en forestilling alene på baggrund af en ansøgning. Der er selvfølgelig en elastik i fortolkningen af sådan en formulering. Hvad er særlige tilfælde? Det er så det fortolkningsrum vi fylder ud med vores teaterfaglighed og kendskab til branchen.

 

Angående showcase: Vi er klar over, at det nok ofte kan føles som en belastning for et teater at tage på showcase, økonomisk og måske især følelsesmæssigt. Men måske kunne man oparbejde en ny kultur i branchen, hvor det at blive indkaldt til showcase ikke skal opleves som en desavouering af ens arbejde eller profession. 

Det har vi en intention om at bidrage til ved at være nærværende og åbne, når vi ser forestillinger på showcase og ved ligesom foregående udvalg at tilbyde en telefonsamtale til dem, der får afslag. Måske kunne man også se på det at tage på showcase som en investering i en forestilling, som efter godkendelse kan få adgang til både refusionsmidler, Aprilfestivalen og Den Røde Brochure. 

For os som udvalg er det vigtigt, at der som en hovedregel er mere end et medlem, der har set en forestilling, før vi godkender den ”på papiret”. Derfor er showcase-weekenderne et vigtigt redskab i vores samlede vurdering. Her kan vi allesammen se forestillingen. Og at vi er flere, der sammen ser forestillingen, oplever vi som vigtigt for, at den linje, vi lægger, er konsistent, hvilket også er i tråd med bekendtgørelsen. 

Vi er ikke altid enige, og der bliver diskuteret rigtig meget på vores weekender frem mod en afgørelse, som vi samlet kan stå på mål for. Vi arbejder altså frem mod at opnå enighed i vores beslutninger.

 

Vi mener ikke, at vi kan godkende forestillinger på baggrund af ét medlems accept, som du foreslår. Det er ikke en almen accepteret praksis, at råd og udvalg træffer afgørelser på baggrund af mindretallets holdning. 

Det er heller ikke en ændring, som vi som udvalg ser ville kunne fungere i praksis. Vi kommer fra forskellige teaterfaglige baggrunde, og netop det er en styrke, fordi det sikrer ensartede afgørelser for en bred palet af forestillinger.  Hvis vi skulle afgøre på baggrund af et mindretals beslutninger, vil denne kvalitetssikring forsvinde, en hel del flere forestillinger få refusion og en god del af ideen med at have et refusionsudvalg helt forsvinde. 

Det er selvfølgelig også en mulighed, at der ikke er et refusionsudvalg, men at refusion var noget man opnåede igennem en eller anden administrativ procedure, man så skulle opfinde til formålet. Vi foretrækker klart et stærkt fagligt funderet refusionsudvalg, der har indsigt og tør forsvare kvaliteten i dansk børneteater.

 

Vi er som sagt glade for dit indlæg og især tonen i det. Det er en anledning til, at vi i punktform kan opliste de kriterier vi på baggrund af bekendtgørelsen arbejder ud fra. Måske kan det være med til at klargøre misforståelser og forvirring om, hvorfor vi arbejder, som vi gør.

En forestilling vurderes efter følgende kriterier:

• Forestillingens idé og kunstneriske intention

• Dramaturgi, scenisk løsning og iscenesættelse

• Sammenhængen mellem form og indhold

• Evnen til at omsætte indhold til et præcist valgt udtryk

• De medvirkendes sceniske færdigheder

• Relation til publikum

• At forestillingens kunstneriske nødvendighed kommer til udtryk

 

Som udgangspunkt godkendes koncerter, shows og kampagner i traditionel forstand ikke som scenekunst.

Spørgsmålet om, hvad der er scenekunst, kan dog ikke alene afgøres ud fra en genremæssig afgrænsning. Udvalget betragter i udgangspunktet enhver forestilling, uanset genre, som scenekunst. Der lægges dog i høj grad vægt på, om forestillingens karakter og kvalitet er på et kunstnerisk professionelt niveau og kan bidrage til scenekunstens udvikling i Danmark.

 

Som det tydeliggøres af ovenstående er der altså flere parametre i spil end om skuespillerne eller fx instruktøren eller teatret er professionelle. I modsætning til formidlingsordningen, hvor forestillinger kan optages alene på baggrund af en vurdering af, at det er professionelt teater, så skal Refusionsudvalget ifølge bekendtgørelsen også foretage en kvalitativ vurdering.

Vi ønsker alle i det nuværende udvalg at det skal være retfærdigt og lige for alle, store som små producenter nye som gamle. Vi vil selvfølgelig tage dine ideer med os, men også være tro over for vores egne oplevelser og bekendtgørelsen og til slut kan vi forsikre dig om, at vi for alles vedkommende er helt de samme fem kreative og legende mennesker som før vi sagde ja til udvalgsarbejdet.

De bedste hilsner, 

Refusionsudvalget 2017-2021

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg