21. februar 2020

PUS og Refusionsordningen

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) har overtaget opgaven med at godkende forestillinger til Refusionsordningen pr. 1. januar og meddeler bl.a., at i 2020 gælder de samme frister som hidtil: 1. august og 1. november. Mens refusionsgodkendelse af udenlandske professionelle teaterforestillinger i forbindelse med festivaler eller andre former for gæstespil i Danmark har fortsat løbende frist. 

Ansøgningsskemaet til godkendelse af forestillinger lægges op senest en måned før fristen, og teatrene kan forvente svar på udvalgets afgørelse senest tre måneder efter ansøgningsfristen. I løbet af de tre måneder bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet – PUS vurderer ansøgningen.

Ovenstående fremgår af den ansøgningsvejledning, der ligger på kunst.dk

Baggrunden for det nye refusions-scenarie er selvfølgelig, at implementering af en ny scenekunstaftale indgået af et stort politisk flertal i marts 2019 betød, at man fra årsskiftet sagde farvel til Refusionsudvalget, der siden 1997 havde stået for godkendelse af forestillinger og stået for to årlige showcase-runder.

Denne direkte mulighed for præsentation og den tilsvarende teaterfaglighed i udvalget er følgelig ikke længere til stede i den nye ordning, hvor embedsværket i Slots- og Kulturstyrelsen skal varetage godkendelsesprocessen.

Frem til 18. november sidste år har en række høringsparter haft mulighed for at komme med bemærkninger til den nye bekendtgørelse med regler for refusionsgodkendelse (se noten 'Refusionsordningen får ny bekendtgørelse, men…'). 

I flere høringssvar understreges problemet ved at afskaffe en velfungerende refusionsordning, hvor nedlæggelse af Refusionsudvalget og afskaffelse af showcase uvægerlig vil gå ud over kvaliteten af den børneteaterfaglige vurdering og vækstlagets muligheder for at få refusionsgodkendt forestillinger.

Men nu ligger der altså en ny vejledning, hvor en række vurderingskriterier for at kunne godkende en forestilling som professionel scenekunst er oplistet.

Da mange nye forestillinger traditionelt kommer fra vækstlaget og alle medvirkende ikke nødvendigvis er professionelle af uddannelse eller meriter, noteres det: 'At amatører medvirker i en forestilling udelukker ikke, at forestillingen kan betegnes som professionel. Det afgørende er, at det kunstneriske ansvar ligger hos en professionel kunstnerisk ledelse, og at det forekommer kunstnerisk velbegrundet at anvende amatører'.  

Desuden lægger PUS i sin vurdering af en forestillings kvalitative standard vægt på følgende elementer:

– Forestillingens idé og kunstneriske intention

– Dramaturgi, scenisk løsning og iscenesættelse

– Sammenhængen mellem form og indhold

– Evnen til at omsætte indhold til et præcist valgt udtryk

– De medvirkendes sceniske færdigheder

– Relation til publikum

– At forestillingens kunstneriske nødvendighed kommer til udtryk

Der er mere om kriterier, godkendelse, procedurer m.v. på hjemmesiden:

 Læs ansøgningsvejledningen 

(Billedet: Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) har overtaget opgaven med at godkende forestillinger til Refusionsordningen efter at Refusionsudvalget blev nedlagt og showcase-ordningen bortfaldt. Illustration: Bob Katzenelson) 

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne