23. marts 2023

På jagt efter nye medlemmer til legatudvalgene

Statens Kunstfond vil gerne have flere navne i spil, når der næste gang skal vælges medlemmer til de seks legatudvalg, hvis næste embedsperiode er 2024-27.

Og som noget helt nyt kan alle med kunstnerisk viden og interesse derfor nu melde sig på banen som kandidat til legatudvalgene. 

De seks udvalg er: Legatudvalget for Scenekunst, Legatudvalget for Billedkunst, Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design, Legatudvalget for Musik, Legatudvalget for Film og Legatudvalget for Litteratur

Man kan kun indstille sig selv og der er frist til 28. april 2023. Som medlem af et af Kunstfondens legatudvalg modtager man et vederlag på mellem 68.750 og 275.000 kr. i forhold til det forventede tidsforbrug.  

I det nuværende Legatudvalg for Scenekunst sidder Lisbeth Burian (forperson), Karen-Marie Bille og Nikolaj Mineka.

Som udvalgsmedlem deltager man også i tværgående initiativer i Kunstfonden, og Legatudvalgslederne sidder desuden i Kunstfondens bestyrelse.

Henrik Tvarnø, leder af Statens Kunstfonds Repræsentantskab, siger om den nye udvælgelsesform:

Vi ønsker de bedste kandidater til Kunstfondens udvalg, og selvom vi allerede i dag har et godt kendskab til kandidatfeltet, så ønsker vi flere input til kandidater. Samtidig ønsker vi med forsøget her at skabe større transparens og åbenhed om det at blive valgt til et af Kunstfondens udvalg. 
Repræsentantskabet har indstillingsret til 24 personer, mens kulturministeren vælger resten.

Læs mere om Open Call til legatudvalgene.

(Billedet: Som noget nyt, kan mulige kandidater til legatudvalgene i Statens Kunstfond, nu indstille sig selv til en post. Foto: Statens Kunstfond) 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne